Tlačiť

Bienále divadelnej fotografie 2014

Grand Prix Bienále divadelnej fotografie 2014 získal Milo Fabian za sériu fotografií z predstavenia zoskupenia Med a prach Domov, Eros, Viera. Špeciálnu cenu pre divadlo za dôraz na fotografickú prezentáciu svojich inscenácií si prevzalo Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica. Študentskú cenu Bienále divadelnej fotografie 2014 získala študentka katedry Fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení Tereza Kopecká.

Odborná porota v zložení: Jana Hojstričová / fotografka a vedúca Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení ; Tom Ciller / scénograf; Laco Kraus / kameraman; Maja Hriešik / divadelná režisérka; Vladislava Fekete / riaditeľka Divadelného ústavu Bratislava vybrala víťazov v troch kategóriách:

  • Grand Prix Bienále divadelnej fotografie 2014 – Milo Fabian za súbor fotografií z inscenácie Domov, Eros, Viera zoskupenia Med a prach
  • Špeciálna cena pre divadlo za súbor fotografií, ktoré sú najreprezentatívnejšie z hľadiska dokumentácie – Divadlo Štúdio tanca banská Bystrica
    za súbor fotografií Jakuba Čajku z inscenácie Zuzany Ďuricovej Hájkovej Lososy,
  • Študentská cena Bienále divadelnej fotografie 2014 – Tereza Kopecká
    za súbor fotografií z inscenácie Veselosti minulosti Divadla Štúdio tanca Banská Bystrica

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Bienále divadelnej fotografie 2014 a vernisáž víťazných fotografií sa uskutočnili v utorok 7. októbra 2014 v Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Do druhého ročníka súťaže Divadelného ústavu Bratislava Bienále divadelnej fotografie 2014 sa so svojimi fotografickými kolekciami divadelných inscenácií prihlásilo takmer 20 profesionálnych fotografov, divadiel a študentov.

Bienále je otvorené všetkým profesionálnym fotografom pôsobiacim na Slovensku. Rovnako aj divadlám, ktoré vytvárajú fotografické kolekcie svojich inscenácií. Špeciálnu sekciu súťaže tvorí študentská divadelná fotografia. Uzavretú sekciu študentskej divadelnej fotografie spolu
s Divadelným ústavom Bratislava zastrešuje Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Cieľom Bienále je predstaviť verejnosti divadelnú fotografiu ako svojbytný umelecký druh
a zvýšiť o nej všeobecné povedomie. Zároveň vďaka prezentácii fotografických diel a ich autorov vytvoriť prostredie na odbornú konfrontáciu. Študentská sekcia Bienále vytvára predpoklad pre významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie do budúcnosti.

Výstava fotografií, ktorá Bienále sprevádza, ponúka prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku. Bienále divadelnej fotografie vyhlasuje Divadelný ústav Bratislava od roku 2010.
Štatút súťaže
(.pdf, 5,48 MB)

Registračný formulár (.pdf, 581 kB)

Výzva (.pdf, 2,31 MB)

 

KONTAKT:

Viera Burešová
viera.buresova@theatre.sk
(koordinácia Bienále, prihlasovanie
a zasielanie fotografií)

Dušan Poliščák
dusan.poliscak@theatre.sk
(informácie o Bienále)

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.