Tlačiť

Bienále divadelnej fotografie 2012

Grand Prix Bienále divadelnej fotografie 2012 získal Lukasz Wojciechowski za súbor fotografií z inscenácie František Švantner: Nevesta hôľ Divadla Pôtoň. Špeciálnu cenu pre divadlo za dôraz na fotografickú prezentáciu svojich inscenácií si  prevzalo Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Študentskú cenu Bienále divadelnej fotografie 2012 získala študentka katedry Fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení Bratislava Deana Kolenčíková.

Odborná porota v zložení Jaroslav Prokop, riaditeľ Ústavu reklamnej fotografie a grafiky Univerzity T. Baťu v Zlíne; Jana Hojstričová, vedúca Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení Bratislava; Matúš Oľha, rektor Akadémie umení Banská Bystrica; Oleg Dlouhý, vedúci Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu Bratislava; Pavol Breier, fotograf; Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu Bratislava  a Viera Burešová, koordinátorka Bienále a manažérka pre výstavnícku činnosť Divadelného ústavu Bratislava vybrala víťazov v troch kategóriách:

  • Grand Prix Bienále divadelnej fotografie 2012 – Lukasz Wojciechowski
    za súbor fotografií z inscenácie František Švantner: Nevesta hôľ, Divadlo Pôtoň, premiéra 20. júla 2009

  • Špeciálna cena pre divadlo za súbor fotografií, ktoré sú najreprezentatívnejšie z hľadiska dokumentácie – Divadlo Andreja Bagara v Nitre

    za súbor fotografií Dalibora Krupku z inscenácie Tennessee Williams: Sklenený zverinec, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, premiéra 8. apríla 2011

  • Študentská cena Bienále divadelnej fotografie 2012 – Deana Kolenčíková
    za súbor fotografií z inscenácií Martin McDonagh: Stratiť ruku v Spokane, Slovenské národné divadlo, premiéra 2. júna 2012; Anna Grusková: Rabínka, SND, premiéra 3. marca 2012 a Aristofanes: Oblaky, SND, premiéra 9. júna 2012

FOTO:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Bienále divadelnej fotografie 2012 a vernisáž víťazných fotografií sa uskutočnili v utorok 13. novembra o 17.30 hod. vo vestibule Opery novej budovy Slovenského národného divadla.

Najlepšie fotografické kolekcie inscenácií uplynulých dvoch divadelných sezón môžete vidieť vo vestibule Opery novej budovy Slovenského národného divadla do 2. decembra 2012. Fotograf ocenený Grand Prix získal vecnú cenu, ako aj možnosť samostatnej výstavy na festivale Nová dráma/New Drama 2013.

Do prvého ročníka súťaže Divadelného ústavu Bratislava Bienále divadelnej fotografie 2012 sa so svojimi fotografickými kolekciami divadelných inscenácií prihlásilo 18 profesionálnych fotografov, päť divadiel a sedem študentov.

Hlavnú cenu do súťaže Bienále divadelnej fotografie 2012 venovala firma Stella Digital Printing Studio.

Bienále je otvorené všetkým profesionálnym fotografom pôsobiacim na Slovensku. Rovnako aj divadlám, ktoré vytvárajú fotografické kolekcie svojich inscenácií. Špeciálnu sekciu súťaže tvorí študentská divadelná fotografia. Uzavretú sekciu študentskej divadelnej fotografie spolu s Divadelným ústavom Bratislava zastrešujú Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Slovenské národné divadlo v Bratislave.

Cieľom Bienále je predstaviť verejnosti divadelnú fotografiu ako svojbytný umelecký druh a zvýšiť o nej všeobecné povedomie. Zároveň vďaka prezentácii fotografických diel a ich autorov vytvoriť prostredie na odbornú konfrontáciu. Študentská sekcia Bienále vytvára predpoklad pre významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie do budúcnosti.

Výstava fotografií, ktorá Bienále sprevádza, ponúka prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku. Bienále divadelnej fotografie vyhlasuje Divadelný ústav Bratislava od roku 2010.logo Bienále divadelnej fotografie 2012


ŠTATÚT SÚŤAŽE
(.pdf, 260kB)

Registračný formulár (.pdf, 157kB)

Výzva (.pdf, 401kB)

 

KONTAKT:

Viera Burešová
viera.buresova@theatre.sk
(koordinácia Bienále, prihlasovanie
a zasielanie fotografií)

Dominika Zaťková
dominika.zatkova@theatre.sk
(informácie o Bienále)

 

www.stella.sk

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.