Tlačiť
KIOSK VOL. 2.
Divadelné festivaly na Slovensku / Theatre Festivals in Slovakia

 

 

 

Elektronická publikácia získala 2. miesto na 7. ročníku celoslovenskej súťaže Slovenská kronika 2012 v kategórii kultúrnohistorický, kultúrnoinformačný a kultúrnoturistický materiál – audiovizuálny kultúrnoturistický a kultúrnoinformačný projekt.


Po úspešnom projekte KIOSK I vydal Divadelný ústav katalóg a multimediálny CD-ROM KIOSK II Divadelné festivaly na Slovensku v slovenskom a anglickom jazyku. Katalóg poskytuje komplexné informácie o vybraných národných a medzinárodných festivaloch, adresár všetkých divadelných festivalov, multižánrových festivalov a tiež prehliadok amatérskeho divadla. Multimediálny CD-ROM dopĺňa obraz o festivaloch fotografickým a vizuálnym materiálom. Cieľom projektu je zaradiť slovenské festivaly do širšieho európskeho kontextu a siete významných divadelných podujatí – festivalov a prehliadok.

vypredané €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: DVD, katalógy, brožúrky
Rok vydania: 2009
Rozmer: 200x195 mm, CD + brožúra
Jazyk: slovenský, anglický
ISBN: 978-80-89369-06-5

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.