Tlačiť
Slovak drama in Translation

Reprezentatívny a v mnohom unikátny výber hier súčasných slovenských dramatických autorov v preklade do cudzích jazykov. Heslá dopĺňa profil každého dramatika, fotografia a súpis inscenovaných diel.

Nepredajná publikácia.

nepredajné €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: DVD, katalógy, brožúrky
Rok vydania: 2010
Rozmer: 130x130 mm, DVD + booklet
Jazyk: anglický, nemecký, francúzsky, český, poľský, ruský, arabský, estónsky, maďarský

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.