Tlačiť
Nemecká dráma
Zostavila Anna Grusková
Výber hier súčasnej nemeckej drámy s úvodným slovom Anny Gruskovej zohľadňuje renomé autorov, štýlovú rôznorodosť, tematickú pestrosť súčasnej nemeckej drámy i inscenačný potenciál slovenských divadiel. Autori Theresia Walserová (Kinkongove dcéry), Albert Ostermeier (Death Valley Junction), Dea Loherová (Klárine vzťahy), Roland Schimmelpfennig (Arabská noc) a Igor Bauersima (norway.today) predstavujú reprezentatívnu vzorku modernej nemeckej drámy a inscenácie ich hier nájdeme na najprestížnejších európskych scénach. Preložili Jana Cviková, Elena Diamantová, Anna Grusková, Martin Kubran a Peter Lomnický.

10,95 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav Bratislava v spolupráci so ZZŽ Aspekt a Goetheho institutom Bratislava
Edícia: Nová dráma / New Drama
Rok vydania: 2004
Počet strán: 319
Rozmer: 110 x 180 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 80-88987-59-8

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.