Tlačiť
Maďarská dráma
Maďarská dráma predstavuje dramatikov, ktorí zaznamenali obrovský úspech vo vlastnej krajine i v zahraničí. Výber dramatických textov, ktoré sa na Slovensku doteraz neobjavili ani v knižnej ani v inscenačnej podobe, obsahuje divadelné hry Štvrtá brána Pétera Kárpátiho, Denník zvodcu – Kierkergaard Andrása Nagya, Vzburu anjelov Andora Szilágyiho, Sezóna katov Kornéla Hamvaia a hru Müllerovi tanečníci Ákosa Németha (preložili Peter Kováč, Peter Macsovský, Zuzana Havlíková). Štúdiu o súčasnej maďarskej dráme Mapovanie ostrova napísala maďarská teatrologička Andrea Tompa v preklade Petra Kováča.

11,62 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav Bratislava
Edícia: Nová dráma / New Drama
Rok vydania: 2007
Počet strán: 419
Rozmer: 110 x 180 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-88987-88-8

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.