Tlačiť
Srbská dráma
Prvý výber súčasnej srbskej drámy v slovenskom preklade prináša divadelné hry Biljany Srbljanović (Kobylky), Mileny Marković (Koľajnice), Maje Pelević (Pomarančová kôra) a Mileny Bogavac (Drahý tata) v preklade Vladislavy Fekete a  Nebojšu Romčevića (Caroline Nojberová) v preklade Maje Hriešik – generácie srbských dramatikov, ktorých považujú v Srbsku i v zahraničí za výnimočné talenty domácej a európskej drámy. Zbierku hier dopĺňa štúdia renomovaného srbského teatrológa Ivana Medenicu v preklade Vladislavy Fekete.

11,62 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav Bratislava a Divadelné oddelenie o.z.
Edícia: Nová dráma / New Drama
Rok vydania: 2007
Počet strán: 337
Rozmer: 110 x 180 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-88987-91-8

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.