Tlačiť
August Strindberg
Hry
Zostavili Oľga Ruppeldtová, Milan Žitný

Literárny fond udelil za rok 2002 Uznanie Divadelnému ústavu za vydanie diela

a Prémiu Literárneho fondu udelil za preklady hier Milanovi Žitnému.

Strindbergovo dielo sa vyznačuje námetovou, žánrovou a štýlovou rozmanitosťou, obsahuje hry so súčasnými, historickými, rozprávkovými aj fantastickými námetmi, naturalistické i symbolistické. Divadelný ústav publikuje jeho hry pre Intímne divadlo z rokov 1907 1909 v preklade Milana Žitného: Nečas, Spálenisko, Sonáta príšer, Pelikán a Čierna rukavička. Výber obsahuje aj štúdie o modernej dráme a modernom divadle, Memorandum členom Intímneho divadla od režiséra a Otvorené listy Intímnemu divadlu.

8,96 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav Bratislava
Edícia: Svetová dráma - antológie
Rok vydania: 2002
Počet strán: 312
Rozmer: 165 x 240 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 80-88987-38-5

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.