Tlačiť
Jana Bžochová-Wild
Začarovaný ostrov?
Shakespearova Búrka inak
Divadelnovedná a literárna monografia poprednej slovenskej shakespearologičky Jany Bžochovej-Wild sa zameriava na Shakespearovu hru Búrka. Prvá časť publikácie sleduje historické súvislosti hry a jej neoklasickú a romantickú recepciu, ťažisko druhej časti tvorí výklad niektorých pozoruhodných alegorických interpretácií Búrky. Tretia časť monografie je súborom analytických štúdií zameraných na niektoré fenomény shakespearovskej dramatiky a ich reflexiu v Búrke a orientuje sa aj na analýzu slovenskej recepcie tejto hry.

9,29 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav Bratislava a Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Edícia: Svetové divadlo
Rok vydania: 2003
Počet strán: 275
Rozmer: 150 x 210 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 80-88987-45-8

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule
Christopher Balme
Úvod do divadelnej vedy

viac o titule
E-kniha Dráma 2017


viac o titule
Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu
Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.