Tlačiť
Jana Bžochová-Wild
Úvod do shakespearovského divadla
Autorka sa vracia k prameňom anglického renesančného divadla a predstavuje slovenskej verejnosti základné kultúrnohistorické súvislosti, z ktorých vyrastá dramatika Williama Shakespeara. Od veľkého celku dobových politicko-spoločenských a filozofických súvislostí postupuje autorka k detailom divadelnej praxe a divadelných profesií v renesančnom Anglicku. Bohatý dobový obrazový materiál publikácie sprevádzajú podrobné komentáre.

6,31 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadený ústav Bratislava a Kalligram Bratislava (v edícii Theatrum Mundi) v spolupráci s Vysokou školou múzických umení v Bratislave
Edícia: Svetové divadlo
Rok vydania: 1999
Počet strán: 175
Rozmer: 165 x 240 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 80-88987-11-3

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.