Tlačiť
Katalóg súčasných slovenských dramatikov
Editorka Juliana Beňová

The Catalogue of Contemporary Slovak Dramatists / Catalogue des auteurs dramatiques contemporains Slovaques: Katalog der zeitgenössischen slowakischen Dramatiker

Reprezentatívny štvorjazyčný katalóg je venovaný súčasnej slovenskej dráme a ponúka slovenskému, ale predovšetkým zahraničnému čitateľovi možnosť oboznámiť sa s predstaviteľmi súčasnej slovenskej drámy.  Obsahuje odbornú štúdiu o vývinových tendenciách, smeroch a stave súčasnej slovenskej drámy a abecedne zoradené portréty tridsiatich troch vybraných slovenských dramatikov. Heslá dopĺňa kontakt na dramatika a jeho fotografia od umeleckého fotografa Ctibora Bachratého.

Katalóg v slovenčine, angličtine, francúzštine a nemčine vznikol v rámci medzinárodnej spolupráce medzi Divadelným ústavom a Európskou dielňou prekladu, v programe OPEN medzinárodného projektu Európska dielňa prekladu, s podporou Európskej únie a programu Kultúra 2000.

AKCIA 3,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav Bratislava
Edícia: Slovenská dráma v preklade
Rok vydania: 2006
Počet strán: 261
Rozmer: 160 x 230 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský/anglický/francúzsky/nemecký
ISBN: 80-88987-73-3

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule
Christopher Balme
Úvod do divadelnej vedy

viac o titule
E-kniha Dráma 2017


viac o titule
Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu
Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.