Tlačiť
Dráma 2007/2008

Klára Aragonová (Galéria), Lukáš Brutovský (Talenty), Zuzana Ferenczová a Antona Medowits (Solitaire.sk), Ľuba Lesná (Pravda víťazí [aj proti našej vôli]), Štefan Timko (Jedinečný pohľad do centra) a Mihajla Zakuťanská (Havaj).

Zborníky hier súčasných slovenských autorov sú knižným výstupom najvýznamnejšej rovnomennej slovenskej súťaže divadelných hier, ktorú od roku 2000 pravidelne vyhlasuje Divadelný ústav Bratislava. Drámy prinášajú finálové texty súťaže a hodnotiace slová predsedov porôt. V posledných rokoch sú súčasťou zborníka aj veľmi prínosné pohľady lektorov zborníka na prácu s dramatikmi.

AKCIA 3,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav Bratislava
Edícia: Slovenská dráma
Rok vydania: 2009
Počet strán: 219
Rozmer: 160 x 200 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89369-10-2

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.