Tlačiť
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

Autori štúdií: Martin Timko, Jana B. Wild, Nadežda Lindovská, Zdenka Pašuthová, Martina Mašlárová, Karol Mišovic, Juliana Beňová, Michaela Mojžišová, Miron Pukan, Peter Himič, Miroslav Ballay, Zuzana Bakošová Hlavenková, Andrej Turčan, Uršuľa Turčanová

Rozhovory s Jánom Jaborníkom: Jaroslava Čajková, Zdenka Pašuthová

Výber z teatrologického diela Jána Jaborníka: Juliana Beňová, Vladislava Fekete, Andrea Domeová, Martina Vannayová

Úvod a text na prebale: Juliana Beňová

Recenzenti publikácie: prof. PhDr. Peter Káša, CSc., prof. PhDr. Karol Horák, CSc.

Grafický dizajn: Nora Nosterská

Odborní garanti kolokvia: Mgr. Juliana Beňová, Mgr. art. Karol Mišovic, PhD., Mgr. Martin Timko, ArtD.


Pri príležitosti nedožitých sedemdesiatych piatych narodenín zorganizoval Divadelný ústav v roku 2017 kolokvium venované teatrologickej činnosti Jána Jaborníka, popredného slovenského teatrológa. Odznelo na ňom aj dvanásť odborných príspevkov, ktoré sa stali východiskom pre vydanie publikácie Ján Jaborník – historik, teoretik a kritik divadla.

Okrem príspevkov z kolokvia v nej nájdete aj prierez širokého vedeckého záberu Jána Jaborníka – portréty osobností a novinové recenzie, analytické štúdie o herectve a o vývinových tendenciách v réžii a dramaturgii, syntetizujúce texty venované dejinám slovenského divadla a iné.

„Dielo a tvorivé aktivity výnimočnej osobnosti slovenskej teatrológie Jána Jaborníka sa uzavrelo. Divadelný ústav prišiel s iniciatívou pripomenúť si nedožité jubileum knižnou publikáciou, ktorej podstatnú časť charakterizuje aj jeden z podtitulov: Ján Jaborník v kritike a spomienkach. Predložené texty sú niekedy preniknuté aj subjektívnymi črtami a osobnými zážitkami, ale nie je to súbor spomienkových reflexií kolegov a priateľov. Príspevky majú charakter pokračujúcich fundovaných a vysoko odborných dialógov o pozabudnutých myšlienkach, nezodpovedaných otázkach a večných problémoch divadla a umenia. Príspevky potvrdzujú, že Ján Jaborník bol nielen široko rozhľadeným, inšpiratívnym a kriticky mysliacim divadelným kritikom a historikom, ale aj empatickým a vášnivým účastníkom diskusií o podstatných otázkach (nielen) slovenskej divadelnej kultúry. (...)“

prof. PhDr. Peter Káša, CSc.

 

„(...) Edičný čin Divadelného ústavu v Bratislave treba hodnotiť vysoko pozitívne, nielen ako akt s pietnou tonalitou „nezabúdať“, ale hlavne ako úsilie spomínanej inštitúcie mapovať permanentne terén slovenskej divadelnej kultúry, ktorá sa neraz pre súčasníkov stáva pred ich očami históriou. Zrejmá je ambícia vydavateľa vypĺňať biele miesta na mape slovenskej teatrológie aj charakteristikami subjektov, ktoré ju aktívne tvorili, neraz aj mimo „generálnych“ línií, tém, úloh, ale bez ktorých by veda o divadle ako celku (vrátane slovenského) nebola kompletná. (...)“

prof. PhDr. Karol Horák, CSc.

 

17,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Osobnosti
Rok vydania: 2018
Počet strán: 520
Rozmer: 200 x 200 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-8190-041-9

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule
Christopher Balme
Úvod do divadelnej vedy

viac o titule
E-kniha Dráma 2017


viac o titule
Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu
Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.