Tlačiť
Bábky na česko-slovenskej medzi

 

 

Zborník editoriek Dagmar Inštitorisovej, Ivety Škripkovej a Dominiky Zaťkovej Bábky na česko-slovenskej medzi vznikol v gescii Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica, TOUR 2018 a v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave a aj vďaka finančnej podpore grantu z Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja. Tematicky je zameraný na zmapovanie hlavne pracovných vzťahov medzi slovenskými a českými bábkarkami, bábkarmi a taktiež teatrologickou obcou, pričom časť príspevkov je venovaná aj podobám týchto spoluprác v súvislosti s medzinárodným festivalom Bábkarská Bystrica. Príspevky sú limitované časovým úsekom 1918 - 2018, ktorý súvisí so 100. výročím vzniku 1. Československej republiky.

Hlavnú tematickú líniu zborníka predstavujú teatrologické pohľady vo forme štúdií do našej „osmičkovej“ bábkarskej minulosti, a to na tie divadelné inscenácie, ktoré sa vytvárali na oboch stranách medze. Niektoré z nich sú popretkávané aj osobnými spomienkami na tieto spolupráce, či z nich vychádzajú. Príspevky sú za sebou radené z chronologického hľadiska, preto má ich prvý blok názov Minulosť a druhý Súčasnosť. Do tejto línie patria príspevky Vladimíra Predmerského, Niny Malíkovej, Idy Hledíkovej, Lenky Dzadíkovej, Kateřiny Leškovej Dolenskej, Juraja Hamara, Barbory Krajč Zamiškovej a Ivety Škripkovej.

Druhú tematickú líniu predstavujú vzácne spomienky slovenských i českých divadelných bábkarských a nebábkarských historikov, kritikov, pedagógov, režisérov, scénografov, dramatikov, hercov a ich ženských náprotivkov na konkrétne pracovné či osobné stretnutia.

Poslednú líniu tvorí fotografický, dokumentačný materiál a súpisy divadiel (a inscenácií), ktoré hosťovali na dvoch najvýznamnejších bábkarských festivaloch v oboch krajinách – Skupovej Plzni a Bábkarskej Bystrici.

nepredajné €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava
Edícia: Slovenské divadlo
Rok vydania: 2018
Počet strán: 256
Rozmer: 170x240 mm, pevná väzba
Jazyk: slovenský s anglickým zhrnutím
ISBN: 978-80-570-0275-8

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.