Tlačiť
Awangarda Teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej
Wybór Tekstów Źródlowych

 

Viac než štyristostranový súbor pramenných textov a štúdií vzišiel z iniciatívy poľského Divadelného inštitútu Zb. Raszewského a projektu zameraného na mapovanie historických avantgárd stredovýchodnej Európy. Jeho cieľom bolo ukázať, že na osi medzi západnou (francúzskou) a východnou (ruskou) centrálou avantgárd existovali ďalšie, možno menšie, no nie zanedbateľné avantgardné impulzy, ktoré zasiahli spoločenské a umelecké prostredie medzivojnovej Európy.

Kniha obsahuje jedenásť kapitol venovaných národným avantgardám Bulharska, Chorvátska, Česka, Lotyšska, Litvy, Poľska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Ukrajiny a Maďarska. Súčasťou kapitoly je vždy úvodná teatrologická štúdia, v ktorej autori pomenúvajú dobový kontext modernistických prúdení v danej krajine, prinášajú prehľad o celkovej situácii v divadle a kľúčových osobnostiach domácich avantgárd. Gro kapitol tvoria práve pramenné texty týchto tvorcov, ktorí reprezentujú nové myšlienky a najdôležitejšie inovácie v divadle – nájdeme v nich mená ako Geo Milev, Emil František Burian, Andrzej Pronaszko, Witold Wandurski, Benjamin Fundoianu, M. H. Maxy, László Moholy-Nagy, Marko Tereščenko a ďalšie.

Publikácia ďalej obsahuje úvodnú štúdiu, biografie autorov textov k jednotlivým kapitolám (Bulharsko – Kamelia Nikolova; Chorvátsko – Boris Senker; Česko – Martin Bernátek, Anna Hejmová, Jan Jiřík; Litva – Martynas Petrikas, Asta Petrikiené; Lotyšsko – Edite Tišheizere; Ukrajina – Hanna Veselovska; Poľsko – Dariusz Kosiński; Rumunsko – Igor Mocanu; Slovensko – Martina Mašlárová; Slovinsko – Ana Kocjančič; Maďarsko – Zoltán Imre), menný index a samostatnú obrazovú prílohu.

nepredajná €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa
Edícia: Svetové divadlo
Rok vydania: 2018
Počet strán: 502
Rozmer: 170x220 mm, brožovaná väzba
Jazyk: poľský jazyk
ISBN: 978-83-63276-90-4

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.