Tlačiť
Contemporary Slovak Directors
DVD

Elektronický virtuálny katalóg Súčasní slovenskí režiséri obsahuje ukážky z relatívne širokého generačného rozpätia zastúpeného na Slovensku. Ich produkcia reprezentuje tie najlepšie prístupy a tendencie, ktoré sa začali využívať po roku 1989 v slovenskom divadle.

 

The electronic virtual catalogue Contemporary Slovak Directors contains entries about a relatively broad generational span of Slovak directors. Their productions also represent the most outstanding approaches or tendencies that have been applied inSlovak theatre after 1989.

nepredajné €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Golden Collection
Rok vydania: 2017
Počet strán: 62
Rozmer: 140 x 210 mm,
Jazyk: anglický
ISBN: 978-80-8190-027-3

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.