Tlačiť
Golden Collection of the Slovak Drama of the 20th Century (1900 - 1948)

Colden Collection of the Slovak Drama of the 20th Century I (1900 – 1948) je prezentačná publikácia, ktorá predstavuje v anglickom jazyku hry ôsmich najvýznamnejších slovenských dramatikov prvej polovice 20. storočia: Ivana Stodolu (Čaj u pána senátora); Júliusa Barča-Ivana (Dvaja); Jozefa Gregora Tajovského (Nový život); Vladimíra Hurbana Vladimírova (Zámka škripí); Petra Karvaša (Meteor); Štefana Králika (Hra o slobode) ; Leopolda Laholu (Atentát); Juraja Váha (Ticho).

Úvodnú štúdiu a medailóny o autoroch a ich diele napísal prof. Vladimír Štefko, ktorý je zároveň autorom koncepcie prvého dielu.

Publikácia má podobu CD nosiča, na ktorom čitatelia nájdu celý text divadelných hier a medailóny dramatikov, s priloženou knižočkou, v ktorej sú vytlačené úvodná štúdia a medailóny o autoroch.

Texty preložila do anglického jazyka Katarína Slugeňová Cockrell.

Autorom dizajnu je Ondrej Gavalda.  Pre dobovú analógiu výtvarnej stránky a typografie, inšpirovanými slovenskou výtvarnou modernou vybral písmo „Galanda Moderna“.

 

 

Colden Collection

of the Slovak Drama of the 20th Century

(1900 – 1948)

Koncepcia a úvodná štúdia: Vladimír Štefko

Grafický dizajn: Ondrej Gavalda

CD programovanie: David Machajdík

Odborná redaktorka: Jana Juráňová

Jazyková redaktorka: Jana Levická

18,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Golden Collection
Rok vydania: 2016
Počet strán: booklet 44
Rozmer: 140 x 210 mm,
Jazyk: anglický
ISBN: 978-80-89369-97-3

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule
Christopher Balme
Úvod do divadelnej vedy

viac o titule
E-kniha Dráma 2017


viac o titule
Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu
Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.