Tlačiť
Július Barč - Ivan
Súborné dramatické dielo
Editor Ján Sládeček

Najrozsiahlejšie a svojím významom i obsahom výnimočné súborné vydanie tvorby popredného slovenského dramatika. Prináša známe aj menej známe hry Júliusa  Barča-Ivana, jedného z najvýznamnejších slovenských autorov 20. storočia, ktorého tvorba predznamenala mnohé postupy modernej európskej dramatickej literatúry. Objemná publikácia podáva ucelený obraz o tvorbe významnej osobnosti slovenskej drámy a slovenskej literatúry prvej polovice 20. storočia prostredníctvom ďalších doteraz nezverejnených dokumentov, súpisov, bibliografických údajov. Rozsiahla štúdia profesora Júliusa Pašteku patrí k najvýznamnejším monografickým esejám slovenskej teatrológie.

vypredané €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Slovenská dráma
Rok vydania: 2001
Počet strán: 762
Rozmer: 175 x 250 mm, pevná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 80-85455-98-6

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.