Tlačiť
Súčasný tanec/Contemporary Dance
Made in Slovakia
2. doplnené vydanie

Dvojjazyčný katalóg Súčasný tanec / Contemporary Dance. Made in Slovakia, ktorý zostavila a autorsky pripravila Eva Gajdošová predstavuje tridsať osobností, ktoré za pomerne krátky čas zanechali v slovenskom tanci výraznú stopu. Hoci takmer polovica z nich žije a pôsobí v zahraničí, vracajú sa na Slovensko ako tvorcovia a pedagógovia a udržujú kontakt s domácim dianím. Je to komunita, ktorú najväčšmi charakterizuje pojem „stieranie hraníc“ medzi krajinami, žánrami, profesiami. Hranica medzi tancom a fyzickým divadlom, performerom a tvorcom, choreografom a režisérom, divadlom a nedivadelným priestorom je čoraz menej podstatná. Prelínanie rôznych svetov znamená vzájomné obohacovanie, univerzálnosť z pohľadu profesií sa stáva nevyhnutnosťou. Pri pátraní, v čom tkvie tajomstvo úspechu našich tanečníkov v zahraničí, sa z viacerých profilov vynára zaujímavá črta – spojenie so slovenským ľudovým tancom. V bohatej spleti kultúr Európy sa viacerí presadili vďaka návratu k vlastným koreňom.

Okrem prehľadu tridsiatich osobností prináša katalóg výber z najzaujímavejších festivalov, divadiel, škôl a ďalších inštitúcií, ktoré sa venujú súčasnému tancu.

 

Autorka Eva Gajdošová

Odborná redakcia Jana Juráňová

Lektorka Maja Hriešik

Jazyková redakcia slovenského textu Michaela Mošaťová

Preklad Katarina Cockrell

Jazyková redakcia anglického textu Jana Levická

Foto na obálke Vlado Holina

 

Grafický dizajn Maria Rojko

 

Ukážka z knihy na nahliadnutie TU!

nepredajné €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Slovenské divadlo
Rok vydania: 2017
Počet strán: 184
Rozmer: 150 x 210 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovensko/anglický
ISBN: 978-80-8190-021-1

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule
Christopher Balme
Úvod do divadelnej vedy

viac o titule
E-kniha Dráma 2017


viac o titule
Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu
Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.