Tlačiť
Lucius Annaeus Seneca
Hry

Tragédie známeho stoického filozofa L. A. Senecu vychádzajú prvýkrát v slovenčine práve v Divadelnom ústave v edícii Svetová dráma – antológie.

Výber tvorí Agamemnón, Oidipus, Faidra, Médeia, Trójanky v preklade Martiny Borodovčákovej a v prebásnení Ľubomíra Feldeka.

Texty divadelných hier dopĺňajú odborné štúdie spoluautorov,  ale i kalendárium Senecovho života a diela, poznámkový aparát vrátane menného a zemepisného registra.

 

Má ľudská krutosť hranice? Existuje nejaká božská spravodlivosť, keď bohovia netrestajú ničomnosť a neodmeňujú cnosť?

Aj takéto otázky možno nájsť v tragédiách L. A. Senecu, jedného z najdôležitejších osobností na poli politickom, ale i literárnom: Seneca bol vychovávateľom a poradcom kontroverzného cisára Nera a zároveň plodným autorom filozofických morálnych dišpút a tragédií, ktoré vo výraznej miere ovplyvnili Shakeaspeara či ďalších renesančných autorov.

Seneca bol autorom neistých a krutých čias, desivého obdobia dejín. A možno prekvapí, že Senecov svet je taký ako náš.

Martina Borodovčáková

 

Keď na Elsinor prichádzajú herci, Polonius ich príchod komentuje poznámkou, že pre nich „je Seneca príliš ťažký a Plautus príliš ľahký“.

Shakespeare teda poznal Senecove drámy – a vďaka edičnej iniciatíve Divadelného ústavu ich teraz bude poznať aj slovenský čitateľ.

Aj pre mňa bolo ich prebásňovanie objavom. Prebásňoval som Sofoklovu Antigonu, prebásňoval som Shakespeare – spolu so Senecom sú to tri veľké S svetovej drámy.

A môj hold patrí aj tomu štvrtému – slovenčine. Slovenčina je nástroj, čo dobre slúži nielen básnikom a prebásňovateľom, ale nádherne znie aj v ústach herca.

 

Verím, že sa to potvrdí aj v prípade Senecových drám.

Ľubomír Feldek

 

 


Výber pripravila Martina Borodovčáková

 

Z latinských originálov Agamemnon, Oedipus, Phaedra, Medea, Troades

preložila Martina Borodovčáková, prebásnil Ľubomír Feldek

Ukážka z knihy na nahliadnutie TU!


20,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Svetová dráma - antológie
Rok vydania: 2017
Počet strán: 312
Rozmer: 165 x 285 mm, pevná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-8190-012-9

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.