Tlačiť
Antológia izraelskej drámy
Savyon Liebrecht, Hanoch Levin, Joshua Sobol

 

Savyon Liebrecht Banalita lásky

Joshua Sobol Geto

Hanoch Levin Rekviem

Publikácia Antológia izraelskej drámy predstavuje tri divadelné hry, ktorých autormi sú izraelskí dramatici Hanoch Levin, Joshua Sobol a dramatička Savyon Liebrecht. Hry zaradené do tohto výberu sú po žánrovej i tematickej stránke rôznorodé: Rekviem Hanocha Levina (preklad Alexandra Ruppeldtová) možno označiť ako mystérium a podobenstvo zároveň, Geto Joshuu Sobola (preklad Alexandra Ruppeldtová) je dokumentárnou metadivadelnou hrou, zatiaľ čo Savyon Liebrecht sa v Banalite lásky (preklad Jana Juráňová) priblížila k žánru biografickej drámy. Všetky tri hry sa zaoberajú problematikou humanistických hodnôt vo výnimočných situáciách a možno ich charakterizovať aj ako drámy ideí, metaforickým spôsobom vyjadrujúce kritické názory o ľudstve. Súčasťou publikácie je štúdia o izraelskom divadle a dráme, ktorej autorkou je izraelská teatrologička Olga Levitan.

 


 

Savyon Liebrecht Banalita lásky

Z anglického originálu Banality of Love preložila Jana Juráňová

 

Joshua Sobol Geto

Z anglického originálu Ghetto preložila Alexandra Ruppeldtová

 

 

Hanoch Levin Rekviem

Z anglického originálu Requiem preložila Alexandra Ruppeldtová

 

 

Olga Levitan Izraelská dráma ideí: zázraky a dokumenty (úvod)

Z anglického originálu Israeli Drama of Ideas: Miracles and Documents preložila Jana Juráňová

 

Graficky dizajn a zalomenie: Eva Kašáková

Ilustrácie: Daniela Olejníková

 

 

Ukážka z knihy na nahliadnutie TU.

11,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Svetová dráma - antológie
Rok vydania: 2017
Počet strán: 192
Rozmer: 167 x 235 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-8190-016-7

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule
Christopher Balme
Úvod do divadelnej vedy

viac o titule
E-kniha Dráma 2017


viac o titule
Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu
Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.