Tlačiť
Jon Fosse
Hry

NIEKTO PRÍDE (Nokon kjem til a komme)

DIEŤA (Barnet)

NOC SPIEVA SVOJE PIESNE (Natta syng sine songar)

VARIÁCIE NA SMRŤ, (Dødsvariasjonar)

SLOBODA (Fridom)

ŽIŤ V UTAJENÍ (Leve hemmeleg)

MORE (Hav)

 

Prvý knižný výber divadelných hier renomovaného nórskeho dramatika v slovenskom jazyku vydal Divadelný ústav v roku 2017 v edícii Svetová dráma antológie. Zbierka obsahuje divadelné hry NIEKTO PRÍDE (Nokon kjem til a komme), DIEŤA (Barnet), NOC SPIEVA SVOJE PIESNE (Natta syng sine songar), VARIÁCIE NA SMRŤ, (Dødsvariasjonar), SLOBODA (Fridom), ŽIŤ V UTAJENÍ (Leve hemmeleg), MORE (Hav) v preklade Anny Fosse, ktorá je zároveň autorkou odbornej štúdiu Aby scénou mohol prejsť anjel a rozhovoru s dramatikom Dramatikom som sa stal náhodou.

 

Anna Fosse získala Prémiu Literárneho fondu

za preklad diela za rok 2017

 


Divadelný ústav získal Uznanie Literárneho fondu za výnimočný edičný čin za rok 2017

za vydanie diela Jon Fosse: Hry

 

Jon Fosse je najhranejším nórskym dramatikom po Henrikovi Ibsenovi a v súčasnosti najhranejším európskym dramatikom. Je úspešným autorom románov, zbierok básní či esejí, už dlhšie sa však venuje iba písaniu pre divadlo.

V jeho hrách skoršieho obdobia sa dramatický konflikt spravidla odohráva v rodine, neskoršie texty, situované do nešpecifikovaného priestoru, ktorý je alegorickou zónou medzi životom a smrťou, tematizujú archetypálnu problematiku ťaživej ľudskej existencie a smrteľnosti.

Bezčasovosť a náznakovosť v budovaní postáv či deja, fragmentarizácia, odkazy na absurdnú drámu, opakovanie a varírovanie, minimalistické dialógy bez interpunkcie pripomínajúce voľný verš tvoria nenapodobniteľnú, mrazivú a zároveň magickú „polárnu žiaru“ hier Jona Fosseho. „Nový Ibsen“ či „Becket 21. storočia“ je autorom vyše 40 dramatických textov, preložených do vyše štyridsiatich jazykov.

 

JON FOSSE (1959)

Renomovaný básnik, esejista a autor kníh pre deti sa so svojimi štyrmi desiatkami hier stal najhranejším nórskym autorom po Ibsenovi a najhranejším európskym dramatikom súčasnosti. Jeho hry sa uvádzajú po celom svete. Je držiteľom prestížnych ocenení, v oblasti drámy napr. Severskej ceny dramatikov (2002) či Medzinárodnej Ibsenovej ceny (2010). K najznámejším Fosseho hrám patria texty Niekto príde (Nokon kjem til å komme, 1992), Meno (Namnet, 1994), Dieťa (Barnet, 1995), Sen o jeseni (Draum om hausten, 1999), Variácie na smrť (Dødsvariasjonar, 2002) a Som vietor (Eg er vinden, 2008).

Fosseho dramatický štýl charakterizuje repetitívnosť až hudobnosť textu, hyperrealizmus a dôsledný minimalizmus, ktorý sa uplatňuje na úrovni deja, ako aj v rovine scény a jazyka. V jeho dramatických textoch skoršieho obdobia sa dramatický konflikt spravidla odohráva v prostredí rodinných vzťahov. Neskoršie hry už prebiehajú v typicky fosseovskom priestore, ktoré nie je nejakým konkrétnym miestom, ale alegorickou zónou medzi životom a smrťou, takmer výlučne tematizujú archetypálnu problematiku ľudskej existencie. Spolu s hrou Som vietor,  ktorou je zastúpený v antológii Severská dráma (2016), sa slovenskému čitateľovi týmto výberom dostávajú do rúk základné texty Fosseho dramatiky.

 


Z nórskych originálov preložila  Anna Fosse

Výber hier, štúdia a rozhovor s autorom Anna Fosse

Grafický dizajn a zalomenie: Toto! je štúdio (Mária Rojko)

Odborný redaktor: Tomáš Čelovský

Jazyková redaktorka: Jana Juráňová

 

Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky

 

Vydanie publikácie podporil fond NORLA, Norwegian Literature Abroad


12,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Svetová dráma - antológie
Rok vydania: 2017
Počet strán: 496
Rozmer: 166 x 235 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-8190-014-3

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.