Tlačiť
Severská dráma

Publikácia Severská dráma, ktorá vyšla v edícii Nová dráma, prináša vo výbere Anny Fosse päť hier štyroch dramatikov a jednej dramatičky, čím predstavuje pomerne široké spektrum súčasnej severskej literatúry písanej pre divadlo.

Hra švédskeho dramatika tuniského pôvodu Jonasa Hassena Khemiriho Volám svojim bratom (2013) v preklade Anny Fosse je humorným i zlostným vyrovnávaním sa s predsudkami voči druhým. Autor, ktorý patrí k najtalentovanejším švédskym dramatikom svojej generácie, v nej kriticky poukazuje na zraniteľnosť ľudského indivídua v manipulovateľnom systéme spoločenských, informačných a ekonomických mechanizmov. Jazyk Khemiriho postáv sa vyznačuje expresivitou príznačnou pre frustrovanú mládež. Citlivo a veľmi výstižne odhaľuje problém zvnútorneného rasizmu. Jeho postavy oplývajú humorom a prezrádzajú autorov intelektuálny nadhľad.

Jon Fosse, jeden z najvýznamnejších nórskych autorov, je v antológii predstavený hrou Som vietor (2008) v preklade Anny Fosse. Ústredným motívom hry je existenciálny rozhovor dvoch postáv označených ako Prvý a Druhý na mori. Hra má cyklickú štruktúru, v rámci ktorej sa čitatelia stávajú svedkami hĺbavého rozhovoru dvoch postáv, pričom však vyvstáva otázka, či skutočne ide o dialóg, pretože je možné, že hrdina sa rozpráva sám so sebou, respektíve so svojím alter egom, prípadne s vlastnou smrťou. Témou hry je ťažoba života a zároveň strach zo samovraždy, ktorá sa javí ako logické východisko z mučivej existencie. Názov hry i odkazy v texte na vietor súvisia s pocitom zmierenia i ľahkosti, ktorý sa rozhostí po smrti.

Hra nórskeho autora Arneho Lygreho Strácam sa (2011) v preklade Milana Žitného rieši otázku ľudského šťastia na úkor nešťastia iného človeka, pričom autora až obsesívnym spôsobom zaujíma ľudská identita, ktorú tú chápe ako „tekutú“, realizujúcu sa v len predstavách, ktoré o sebe majú jednotlivé postavy navzájom. Ústredným príbehom hry je útek trojice ženských postáv pred katastrofou, ktoré nie je konkrétne pomenovaná, dejová línia však v hre nie je dôležitá a do textu sú začlenené aj príbehy ďalších (žena s terminálnou diagnózou, trojica ľudí zavalených v akomsi dome, osem žien na pláži, ktoré sledujú utečencov). Pre Lygreho tvorbu je typické zobrazenie emočnej vyprázdnenosti. Autor aj v tejto hre testuje možnosti a hranice dramatického textu, ktorý v tomto prípade obsahuje tri roviny: bežný dialóg, vnútorný dialóg a scénické poznámky prednášané postavami integrované do dialógu.

Monodráma Pieta (2006) dánskej autorky Astrid Saalbach v preklade Kataríny Motykovej na prvý pohľad predstavuje vtipnú hru veľmi vhodnú pre herečku v strednom alebo staršom veku. Rie sa prebudí v hotelovej izbe a zisťuje, že muž vedľa nej, o ktorom netuší, kde sa v jej posteli nabral, nejaví známky života. Situácia poskytne najprv šokovanej, potom pragmatickej a nakoniec opitej Rie možnosť reflektovať svoj život, a to s citom pre iróniu i komickú pointu. Postava síce komunikuje s vonkajším svetom prostredníctvom telefónu, všetko, čo hovorí, sú však lži, prostredníctvom ktorých si konštruuje svoj svet a vnucuje ho ostatným (neprítomným) postavám, pričom úprimná je iba voči mŕtvemu mužovi v posteli.

Hra autora z Faerských ostrovov Jóanesa Nielsena Jestvuje krajina menom Víkend? (2005) v preklade Milana Žitného pripomína podobné diela z prostredí psychiatrických liečební, napríklad aj Formanov Prelet nad kukučím hniezdom podľa románu Kena Keseya. Hlavná postava Jóhanna sa lieči z traumy zo zažitého stresu (dcérka sa ťažko zranila pri dopravnej nehode) a trápi ju fixná idea – prízrak Sedliaka. Jóhanna sa v závere hry uzdraví a opúšťa svet liečebne, ktorý pre ňu po katarznom divadelnom predstavení, ktoré zorganizovala spolu s ostatnými pacientami a pacientkami liečebne, stratil svoju funkciu. Mikrosvet liečebne možno chápať aj ako parodický obraz faerskej spoločnosti, pričom hra končí symbolickým obrazom potopy sveta, v ktorej sa všetky animozity zmyjú a postavy môžu začať odznova.

Úvod k antológii pod názvom Krajinou severskej drámy napísala česká odborníčka na severskú drámu a divadlo Karolína Stehlíková.

 

 

„Píše sa v severských krajinách súčasná dráma? Ak áno, je to jednoliaty priestor, ktorý sa dá dobre charakterizovať a definovať? Akú pozíciu dnes vôbec dráma zastáva v hierarchii zložiek divadelného výrazu? Súvisí to nejako s jej prekladanosťou? Odpoveď na prvú otázku znie áno. V severských krajinách môžeme od deväťdesiatych rokov 20. storočia pozorovať dokonca čosi, čo možno označiť za boom škandinávskej dramatiky (hovoríme o priestore nórskom, švédskom a dánskom, i keď medzi textami publikovanými v tomto výbere je taktiež jedna hra autora z Faerských ostrovov, ktoré sú autonómnym regiónom patriacim k Dánsku). (...) Päť novopreložených a v tomto výbere publikovaných drám predstavuje pomerne široké spektrum súčasnej severskej dramatiky. Nejde o hry súrodé. Zjednodušene by sa mohlo zdať, že Nóri holdujú experimentu, Švédi politicky angažovaným textom, Dani sa vyžívajú v morbídnom humore a Faerčania sú v súlade s predpokladom pomerne bizarní. Tak to, pochopiteľne, nie je. Severská dráma bujnie a prekypuje množstvom foriem a tém. Ak je pre ňu predsa len niečo charakteristické, je to zrejme vnútorná prázdnota postáv, prameniaca z relatívne zaisteného bezpečného života obyvateľov severu, kde akoby im chýbalo autentické vzrušenie.“

Karolína Stehlíková

 

 

 

 

Severská dráma

Edícia Nová dráma/New Drama

Prvé vydanie

 

Zo švédskeho originálu Jonas Hassen Khemiri: Jag ringer mina Bröder, 2013 preložila Anna Fosse

Z nórskeho originálu Jon Fosse: Eg er vinden, 2008 preložila Anna Fosse

Z nórskeho originálu Arne Lygre: Jeg forsvinner, 2011 preložil Milan Žitný

Z dánskeho originálu Astrid Saalbach: Pietà, 2006 preložila Katarína Motyková

Z faerského originálu Jóanes Nielsen: Eitur nakað land week-end?, 2002 preložil Milan Žitný

 

Úvod Krajinou severskej drámy napísala Karolína Stehlíková

Z češtiny preložila Anna Fosse

 

Hry vybrala Anna Fosse

Medailóny o autoroch napísala Anna Fosse

Graficky dizajn a zalomenie Toto Studio! (Mária Rojko)

Odborná redaktorka: Jana Juráňová

Jazykový redaktor: Peter Kerlik

 


Ukážka z knihy na nahliadnutie TU!

14,50 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Nová dráma / New Drama
Rok vydania: 2016
Počet strán: 240
Rozmer: 137 x 236 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-8190-011-2

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.