Tlačiť
Bábkarská Bystrica festival všetkých veľkostí
Bábkarská Bystrica The Festival of All Sizes

Odborná publikácia Bábkarská Bystrica, festival všetkých veľkostí zachytáva to najpodstatnejšie z dvadsiatich ročníkov existencie festivalu Bábkarská Bystrica, ktorý je najstarším festivalom profesionálnych bábkových divadiel na Slovensku. Festivalu sa venuje po umeleckej stránke, ako aj po faktografickej stránke.

 

The specialist publication Bábkarská Bystrica, The Festival of All Sizes captures the core of the twenty editions of Bábkarská Bystrica, the oldest festival of professional puppet theatres in Slovakia. The editors explore the theme in terms of its artistic and factual aspect.

nepredajné €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Bábkové divadlo Na Rázcestí s Divadelným ústavom V Bratisleva
Edícia: Slovenské divadlo
Rok vydania: 2016
Počet strán: 127 SJ + 127 AJ
Rozmer: 165 x 245 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský/anglický
ISBN: 978-80-972429-7-8

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.