Tlačiť
Túžba živá po kráse
Desire alive for beauty
Medzinárodný festival Divadelná Nitra 1992 - 2016/International theatre festival Divadelná Nitra 1992 - 2016

Dvojjazyčná publikácia o divadle a osobnostiach, ktoré tento výnimočný festival sprevádzali na jeho ceste. Odborná štúdia teatrologičky Sone Šimkovej, 35 odpovedí osobností súčasného divadla, rozhovor s riaditeľkou festivalu Darinou Károvou, fakty a čísla o festivalových ročníkoch, fotografie z inscenácií a atmosféry festivalu.

 

Bilingual publication about the theatre and the individuals who have accompanied this unique festival so far.     An academic study by theatrologist Soňa Šimková, 35 answers by personalities of the contemporary theatre, an interview with the festival director Darina Kárová, facts and figures on various editions of the festival, photos from productions and press photos.

10,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Asociácia Divadelná Nitra a Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Slovenské divadlo
Rok vydania: 2016
Počet strán: 264
Rozmer: 230 x 270 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský/anglický
ISBN: 978-80-8190-008-2

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.