Tlačiť
Herodes a Herodias

Nový projekt Divadelného ústavu Prítomnosť divadelnej minulosti prináša čo najširšiemu okruhu záujemcov interaktívny nosič (DVD-ROM), ktorý im pomocou archívneho materiálu atraktívnou formou sprostredkuje divadelnú minulosť. Na pozadí inscenácií, ktoré závažnou mierou zasiahli do divadelnej histórie, prezentujeme bohatstvo našich archívnych, múzejných a dokumentačných fondov a zbierok ako i spôsoby uchovávania divadelnej minulosti. Nový výskumný projekt využíva moderné technológie na prenos archívnych dokumentov prostredníctvom interaktívneho média.

V prvom z pripravovaného radu DVD sme sa zamerali na inscenačnú tradíciu vrcholnej drámy Pavla Országha Hviezdoslava Herodes a Herodias, ktorú od vzniku slovenského profesionálneho divadla inscenovali deväťkrát na profesionálnych javiskách. Naši odborní pracovníci pripravili, klasifikovali a opísali nespočetné množstvo dokumentov, ktoré sprístupnili v podobe vstupných sprievodcov inscenáciou. S tvorcami sledovaných inscenácií – pamätníkmi, sme nahrali spomienkové rozhovory a pripravili film venovaný poslednému spracovaniu Hviezdoslavovej tragédie. Pomocou dokumentov sme vytvorili moderný obraz inscenácií Herodes a Herodias z rokov 1925, 1937, 1949, 1955, 1968, 1970, 1983, 1990 a 2009 integrovaný do DVD nosiča, v ktorom umožňujeme dotýkať sa divadelného umenia čo najširšiemu okruhu používateľov. Predkladané DVD integruje archívny a dokumentačný materiál, opisy jednotlivých inscenácií a spomienkové audiovizuálne nahrávky. Naším cieľom je sprostredkovať čo najviac dostupných poznatkov o divadle a jeho dobe, ako aj výsledky teatrologických skúmaní na pozadí modelových inscenácií širokej verejnosti.

7,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Prítomnosť divadelnej minulosti
Rok vydania: 2013
Rozmer: 186 x 137 mm,
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89369-66-9

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule
Christopher Balme
Úvod do divadelnej vedy

viac o titule
E-kniha Dráma 2017


viac o titule
Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu
Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.