Tlačiť
kolektív autorov
Milan Čorba

 

Najkrajšia kniha Slovenska za rok 2016 v kategórii Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie

 

Monografia Milan Čorba je snahou o vytvorenie portrétu mimoriadnej osobnosti slovenskej scénografie. Obsahuje množstvo kostýmových návrhov Milana Čorbu,  fotografií z divadelných inscenácií, televíznej a filmovej tvorby, sprevádzané jeho myšlienkami, ktoré odzneli v rozhovoroch, článkoch, knihách alebo, a to je pre nás to najvzácnejšie, uchované na návrhoch vo forme vlastnoručných poznámok k pripravovanej práci.

Tvorbu Milana Čorbu a spoluprácu s ním predstavuje plejáda významných divadelných a filmových umelcov, teoretičiek a teoretikov: Nadežda Lindovská, Eugénia Sikorová, Jozef Ciller, Martin Huba, Ľubomír Vajdička, Vladimír Mlčoušek, Martin Šulík, Petr Weigl a Boris Kudlička. Zostavil Ján Kocman.

 

Milan Čorba, jeden z našich najvýznamnejších kostýmových i scénických výtvarníkov bol spolutvorcom viac ako sto filmov, vyše dvesto divadelných a viac ako štyristo televíznych inscenácií. Medzi jeho výrazné divadelné diela patria: Čakanie na Godota (1968), Ženba (1969, 1997), Clavijo (1976), La Traviata (1979), Mariša (1983), Princ Fridrich Homburský (1983), Výnosné miesto (1984), Garderobiér (1985), Páni Glembayovci (1986), Richard III. (1987), Tartuffe (1988), Jakub a jeho pán (1993), Višňový sad (1984, 1995, 1996)... či kostýmy vo filmových a televíznych produkciách Balada o siedmich obesených (1968), Ružové sny (1976), Mário a kúzelník (1976), Noční jazdci (1981), Tisícročná včela (1983), Orbis Pictus (1997), Kuře melancholik (1999), Obsluhoval jsem anglického krále (2006) a mnohé ďalšie. Za svoju tvorbu získal viacero divadelných, filmových a televíznych ocenení.

 

Milan Čorba priniesol do slovenskej scénografie nové poňatie kostýmu založené na dôkladnej analýze dramatického textu a dobovej dokumentácie s dôrazom na kostým ako nositeľa dramatickej akcie. Jeho kostýmy neboli len druhou kožou herca, ale stávali sa aurou, ktorá spoluvytvárala dušu postavy. Tvorbu Milana Čorbu charakterizovala hra s detailom, dobová presnosť, strihová dôslednosť. Kostýmy podporovali výpoveď inscenácie a častokrát sa stali podnetom pre režijnú interpretáciu. Čorbovu prácu „básnika kostýmu“ čítame očami, látka je preňho slovom a stehy sú rytmom (trochejom, jambom a často aj sebavedomým voľným veršom). Režiséri ho vyhľadávali pre jeho schopnosť posunúť kostýmom význam dramatického diela do nečakaných súvislostí.

Milan Čorba bol dobrým pozorovateľom človeka, dokázal oceniť jeho veľkosť, ale aj neľútostne zaznamenať malosť spoločnosti. Bol mysliteľom a vzorom pre mnohých svojich nasledovníkov, ako aj ľudí, s ktorými sa stretával pri práci, v škole, v živote.

Divadelný ústav vydáva túto publikáciu ako poctu veľkému umelcovi.

 

Zostavil a sprievodné texty napísal Ján Kocman

 

Eugénia Sikorová Milan Čorba

Ľubomír Vajdička Výtvarník kostýmov – navždy spolu

Jozef Ciller Višňové sady a iné

Martin Huba C´est la vie

Nadežda Lindovská Čechovovské priesečníky

Vladimír Mlčoušek Medzi televíziou a filmom

Petr Weigl Milan Čorba

Martin Šulík Tri stretnutia

Boris Kudlička Radosť z reflexie

 

 

Návrh obálky, dizajn a zalomenie Ján Šicko, Peter Gála

 

Súpisy Oddelenie divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu (divadlo), Renáta Šmatláková (film) s použitím podkladov Milana Antoniča, RTVS, Rozhlas a televízia Slovenska (televízia)

Bibliografia Anna Zajacová s použitím podkladov Ľubomíra Vajdičku a Jána Kocmana

Technická realizácia fotografií Viera Helbichová

Odborná redakcia Darina Peťková

Jazyková redakcia Michaela Mošaťová


30,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Osobnosti
Rok vydania: 2016
Počet strán: 272
Rozmer: 260 x 290 mm, pevná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89369-90-4

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.