Tlačiť
Festival Nová dráma/New drama
10 rokov

Výtvarne pútavá, slovensko-anglická publikácia vyšla pri príležitosti 10. výročia existencie festivalu inscenácií súčasnej drámy Nová dráma/New Drama. Úvodná odborná štúdia riaditeľky Divadelného ústavu a od roku 2007 aj riaditeľky festivalu Vladislavy Fekete pomenúva východiská a vývinové etapy festivalu, formuluje jeho ciele a stavia ho do kontextu festivalového života na Slovensku. Prvú, hodnotiacu časť publikácie dopĺňajú krátke rozhovory s festivalovými spolupracovníkmi a slovník, popisujúci pravidelné sprievodné podujatia, ktoré tvoria popri hlavnom programe neoddeliteľnú súčasť festivalu.
Druhá, informačno-štatistická časť publikácie prináša kompletný prehľad desiatich ročníkov festivalu – súpis inscenácií, sprievodných podujatí, udelené festivalové ceny a citáty z recenzií každého ročníka. Publikácia je doplnená výberovou bibliografiou a fotografickou prílohou.

Ukážka z knihy na nahliadnutie TU.

10,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav , Bratislava
Edícia: DVD, katalógy, brožúrky
Rok vydania: 2014
Počet strán: 272
Rozmer: 165 x 228 mm, pevná väzba
Jazyk: slovensko - anglický
ISBN: 978-80-89369-67-6

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.