Tlačiť
Malý divadelný kalendár 2016

Interný katalóg Divadelného ústavu prináša každý rok  jubileá divadelných umelcov, výročia slovenských divadiel, ako aj dôležité medzníky divadelných udalostí, spätých so slovenským divadlom.

V roku 2016 si Divadelný ústav pripomenie 55. výročie založenia a  Malý divadelný kalendár obohatia fotografie mapujúce činnosť Divadelného ústavu za posledných päť rokov, od jeho 50. výročia vzniku.

Grafický dizajn navrhol Martin Mistrík, čerstvý držiteľ Ceny Nadácie Tatrabanky 2015 (v sekcii Mladý tvorca /umelci do 35 rokov/ získal cenu v kategórii "Dizajn" spolu s Viliamom Csinom /za grafický dizajn knihy CVERNOVKA/).

Zostavili: Kolektív pracovníkov Divadelného ústavu pod vedením Kataríny Kunovej a Martina Timka


nepredajné €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Základné publikácie
Rok vydania: 2015
Rozmer: 148 x 240 mm,
Jazyk: slovenský

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.