Tlačiť
Juliana Beňová
Divadelná tvár Ľudovíta Štúra

Publikácia Divadelná tvár Ľudovíta Štúra odhaľuje Štúrov vzťah k dráme a k ochotníckemu divadlu v 19. storočí a zároveň odkrýva jeho mnohé podoby na javiskách slovenských profesionálnych divadiel. Javiskový obraz Ľudovíta Štúra v nej ožíva prostredníctvom fotografií a textov o inscenáciách so štúrovskou tematikou. Približuje Štúrovu cestu „z javiska“ dejín na „dosky, ktoré znamenajú svet“ a zrkadlí ho v zornom uhle slovenských inscenátorov. Národný dejateľ v nej vystupuje ako subjekt i objekt divadelného diania. Pred oponou i za ňou, ale vždy nositeľ ideí a kultúrneho odkazu.

AKCIA 1,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav , Bratislava
Edícia: Slovenské divadlo
Rok vydania: 2015
Počet strán: 36
Rozmer: 165 x 225 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89369-92-8

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.