Tlačiť
EÚ očami drámy/Ódy či frašky?

Ľubomír Feldek, Eva Maliti, Marián Janík, Ľuba Lesná, Viliam Klimáček, Iveta Horváthová, Adriana Krúpová, Zuzana Uličianska, Pavol Weiss, Silvester Lavrík, Miklós Forgács, Dodo Gombár, Štefan Timko, Marek Godovič, Peter Scherhaufer, Ján Papuga, Igor Bielich, Lenka Čepková, Dušan Poliščák

 

Pod názvom EÚ očami drámy/Ódy či frašky Divadelný ústav na začiatku minulého roka odštartoval svoj ďalší viacročný projekt podpory slovenskej dramatickej tvorby. Pri príležitosti desiateho výročia vstupu Slovenska do Európskej únie vyzval dramatičky a dramatikov, aby očami drámy zhodnotili uplynulé obdobie a v podobe umelecky stvárnených príbehov  hľadali odpovede na otázku, ako sa integrácia Slovenska do EÚ premietla do života občanov. Projekt sa vydaril nad očakávanie. Devätnásť zúčastnených autoriek a autorov – Igor Bielich, Lenka Čepková, Ľubomír Feldek, Miklós Forgács, Eva Maliti-Fraňová, Marek Godovič, Dodo Gombár, Viliam Klimáček, Adriana Krúpová, Marian Janík, Silvester Lavrík, Ľuba Lesná, Dušan Poliščák, Ján Papuga, Peter Scherhaufer, Iveta Horváthová, Štefan Timko, Zuzana Uličianska a Pavol Weiss – nepísalo ódy; ich hry sú žánrovo i tematicky bohatou dramatickou sondou do dnešného Slovenska, sú prekvapivo až mrazivo reálne a z pohľadu inscenačného potenciálu mimoriadne podnetné.

 

 

Ukážka z knihy na nahliadnutie TU.

15,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Slovenská dráma
Rok vydania: 2015
Rozmer: 168 x 246 mm, pevná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89369-86-7

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.