Tlačiť
Peter Himič
Divadelný život Prešova
Od počiatkov do polovice 20. storočia

Peter Himič vo svojej práci zachytáva najvýznamnejšie udalosti divadelného života Prešova od jeho začiatkov, cez pestré a plodné medzivojnové obdobie až po vznik  prvého profesionálneho divadla roku 1950. Dokladá, že Prešov mal vo svojich divadelných dejinách niekoľko významných a výnimočných projektov, ktoré presahovali rámec regiónu a zostávajú zapísané aj v dejinách slovenského neprofesionálneho divadla.

Vo svojej práci sa opiera o bohatý informačný materiál rozličnej proveniencie (historické dokumenty, dobová publicistika, memoárová literatúra, administratívne zápisy a pod.), pričom sa mu darí vytvoriť plastický, odborne erudovaný obraz o metamorfózach divadelného života spomínaného mesta predovšetkým v prvej polovici 20. storočia. Pozoruhodné na koncepcii monografie je autorovo úsilie prepojiť regionálnu divadelnú kultúru na pohyb slovenského divadelného umenia v rozličných historických periódach. Práca má svoj význam pre vlastný región Šariša, no zároveň je prínosná aj v nadregionálnych súvislostiach, v spoznávaní celého komplexu národnej divadelnej kultúry.

Roky budovania profesionálneho divadla v Prešove boli poznačené zápasom o žáner, o jeho podobu a existenciu. Tento dlhý a zložitý proces autor teatrologicky aj kulturologicky pomenováva a syntetizuje. Vytvára rozsiahly obraz nielen o divadle, ale aj o meste, regióne a ľuďoch, ktorí v ňom žili a tvorili.

Autor monografie je známy v slovenskom kultúrnom kontexte ako riaditeľ ŠD Košice, ale aj ako vysokoškolský pedagóg FF PU Prešov, kde dlhodobo prednáša problematiku slovenského divadla, nemožno obísť samozrejme ani jeho externé teatrologické doktorandské štúdium v SAV Bratislava (jeho aktivity dotvára ešte v minulosti aktívna umelecká práca v alternatívnom divadle, skúsenosti s umeleckým prednesom poézie a prózy, činnosť v dabingu, v rozhlase a televízii atď.). Spomínané aktivity v oblasti dramatických umení mu umožňujú svojím spôsobom podať autentické svedectvo o divadelnej kultúre (jemu „srdcu blízkeho“ ) Prešova od najstarších čias po prvú polovicu minulého storočia.

 

Lektorovali prof. PhDr. Karol Horák, CSc. a prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.

Návrh obálky, dizajn a zalomenie © Jana Slezáková

Menný register a register hier Anna Zajacová

Technická realizácia fotodokumentácie Viera Helbichová

Jazyková redaktorka Eva Jenčíková

Zodpovedný redaktor Tomáš Čelovský

Ukážka z knihy na nahliadnutie TU.


14,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Slovenské divadlo
Rok vydania: 2014
Počet strán: 283
Rozmer: 170 x 245 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89369-77-5

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.