Tlačiť
Iva Mojžišová, Dagmar Poláčková
Slovenská divadelná scénografia / Slovak Stage Design 1920 – 2000

Reprezentatívna obrazová slovensko-anglická publikácia zachytáva tvorbu najvýraznejších osobností slovenskej scénografie prakticky od jej vzniku až po rok 2000. Autormi jednotlivých častí knihy sú odborní pracovníci Slovenskej národnej galérie a Divadelného ústavu; editorkou projektu je PhDr. Dagmar Poláčková. Publikácia s bohatým obrazovým materiálom a odbornými štúdiami o jednotlivých etapách a osobnostiach slovenskej scénografie prináša pohľad na osemdesiatročnú históriu tejto významnej súčasti divadelnej tvorby .

Vypredané (49,79) €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Slovenská národná galéria v Bratislave a Divadelný ústav Bratislava
Edícia: Slovenské divadlo
Rok vydania: 2004
Počet strán: 320
Rozmer: 250 x 290 mm, pevná väzba
Jazyk: slovenský/anglický
ISBN: 80-8059-095-8

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.