Tlačiť
VÝKRIK.VOĽBA
(Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)

V novembri 2018 oslávime 100. výročie konca prvej svetovej vojny, v roku 2019 si pripomenieme 75 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania, v roku 2020 oslávime 75. výročie víťazstva nad fašizmom.

 

Na pripomenutie týchto dôležitých míľnikov našej histórie pripravil Divadelný ústav dvojzväzkový zborník hier s tematikou prvej a druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania v slovenskej dráme.
Publikácie obsahujú divadelné hry slovenských dramatikov v širokom časovom rozpätí, od obdobia medzi svetovými vojnami až po 90. roky minulého storočia (Martin Rázus, VHV, Ferko Urbánek, Jozef Gregor-Tajovský, Karol Horák, Ivan Stodola, Leopold Lahola, Juraj Váh, Peter Karvaš, Ivan Bukovčan, Osvald Zahradník, Anton Kret, Vladimír Klimáček a ď.).

VÝKRIK 
1. zväzok

Martin Rázus Hana
VHV (Vladimír Hurban Vladimírov) Milica Nikoličová
Ferko Urbánek Hriešnica
Zdenko Novák Bože, ako?
Ignác Grebáč-Orlov Bez domu
Jozef Gregor-Tajovský Hrdina
Karol Horák Cesta

Zostavila, úvod, štúdiu Prvá svetová vojna v slovenskej dráme a portréty dramatikov O autoroch hier napísala © Dagmar Kročanová
Lektorovali:prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. a Mgr. Peter Darovec, PhD.

Prvý zväzok dvojdielneho výberu obsahuje sedem hier s témou prvej svetovej vojny od renomovaných i dnes už zabudnutých slovenských dramatikov. Väčšina vznikla počas vojny alebo krátko po jej skončení, do súboru však bola zaradená i hra súčasného dramatika. Drámy zobrazili predovšetkým dôsledky vojny pre civilistov a zázemie. Hry s rôznou umeleckou hodnotou zaradené do tohto zväzku dokumentujú aj vývojové tendencie slovenskej drámy tematizujúcej historické udalosti 20. storočia.

VOĽBA 

2. zväzok

Ivan Stodola Básnika smrť 
Leopold Lahola Štyri strany sveta 
Juraj Váh Ticho
Nataša Tanská Uľa
Ľubomír Smrčok – Juraj Špitzer Búrlivé leto
Peter Karvaš Polnočná omša
Ivan Bukovčan Kým kohút nezaspieva 
Ján Kákoš Dom pre najmladšieho syna 
Osvald Zahradník Návraty
Anton Kret Povedzte mojej materi
Viliam Klimáček Ohne ohnivé 

Zostavila, úvod napísala: Dagmar Kročanová
Lektorovali:prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. a Mgr. Peter Darovec, PhD.
Štúdiu Vojnová a povstalecká témav slovenskej dráme 20. storočia a portréty dramatikov O autoroch hier napísala: Veronika Svoradová

V druhom zväzku sa nachádza jedenásť hier s témou druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania, ktoré vznikli v rozmedzí piatich desaťročí (približne od roku 1945 do roku 1995). Po nástupe komunistického režimu sa najmä Povstanie interpretovalo v duchu dobovej ideológie. Produkciu hier podnecovali aj súťaže vypísané k okrúhlym výročiam. Do súboru sú však zaradené aj diela, ktoré jednoznačnú interpretáciu dejín problematizovali, a preto nemohli byť v danej dobe uvedené alebo museli byť prepracované. Výber umožňuje pozorovať vývoj ideí i vývoj poetiky drámy v druhej polovici 20.storočia.

Ukážka z knihy na nahliadnutie TU.

23,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Slovenská dráma
Rok vydania: 2014
Počet strán: 263 + 543
Rozmer: 180 x 245 mm, pevná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: ISBN 978-80-89369-70-6

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.