Tlačiť
Nová dramaturgia, nový dramaturg
Zborník prednášok z konferencie 14.-15.5.2013

Divadelný ústav sa dlhodobo venuje aktuálnym otázkam divadla, sumarizuje uzatvorené

divadelné cykly, ale rovnako tak razantne nabáda k uvažovaniu o nových tvorivých prístupoc  a nových teóriách.

Z tohto uhla pohľadu nemohli bez povšimnutia prejsť ani zásadné zmeny v oblasti

dramaturgie, ktoré ovplyvnili a stále ovplyvňujú smerovanie divadla – v tejto chvíli môžeme

hovoriť o veľkom návrate funkcie dramaturga do divadla a o novodobom fenoméne dramaturgie.

Aj z týchto dôvodov bola usporiadaná konferencia o súčasnej dramaturgii, ktorá sa

uskutočnila 14. a 15. mája 2013 v priestoroch Štúdia 12 ako sprievodné odborné podujatie deviateho

ročníka festivalu Nová dráma/New Drama. Festivalová platforma bola ideálnym miestom

na konfrontácie a predovšetkým na tvorivé stretnutie dramaturgov, ktorí zásadne ovplyvňujú

uvádzanie novej drámy v slovenskom divadle, keďže funkcia dramaturgie a metódy jej realizácie

idú ruka v ruke s vývinom divadla. Z konferencie vzišla aj „spoločenská objednávka“ dramaturgov

(či novodobých postdramaturgov) zachytiť tieto prvé sumarizujúce svedectvá našej dramaturgie

v knižnej forme. Najmä pre budúce stretnutia a ďalšie konfrontácie je dôležité zachovať dnešné

úvahy o modeloch a posolstve dramaturgie, ktorá v súčasnosti hlási odvážny návrat do tvorivého

performatívneho procesu.

NOVÁ DRAMATURGIA, NOVÝ DRAMATURG

ZBORNÍK PREDNÁŠOK Z KONFERENCIE 14. – 15. 5. 2013

 

Edícia Teória v pohybe

 

© Vladislava Fekete, Darina Kárová, Peter Pavlac, Martin Ondriska, Martin Porubjak, Zuzana Palenčíková, Veronika Gabčíková, Viki Janoušková, Uršuľa Ferenčuková, Iveta Škripková, Zuzana Psotková, Martin Krištof, Michal Ditte, Sláva Daubnerova

 

Preklad anglického resumé © Martina Herbst

Bibliografické údaje spracovala: Anna Zajacová

Odborná redaktorka: Dária Fojtíková Fehérová

Jazykova redaktorka: Darina Peťková

 

Graficky dizajn c Eva Péč Brezinová

Tlač DOLIS, s.r.o.

Ukážka z knihy na nahliadnutie TU.

5,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Teória v pohybe
Rok vydania: 2013
Počet strán: 112
Rozmer: 140 x 241mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89369-64-5

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule
Christopher Balme
Úvod do divadelnej vedy

viac o titule
E-kniha Dráma 2017


viac o titule
Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu
Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.