Tlačiť
Divadlá na Slovensku sezóna 1963/1964

Retrográdnou ročenkou Divadlá na Slovensku. Sezóna 1963 – 1964

završuje Divadelný ústav prvý cyklus tzv. retroročeniek, ktorých zmyslom bolo dôkladne zdokumentovať a čo najpresnejšie podať systematický prehľad o divadelnej činnosti slovenských profesionálnych divadiel v minulom storočí.

 

 

Ročenka profesionálneho divadelníctva na Slovensku za sezónu 1963 – 1964.

Ôsmy zväzok projektu ročeniek Divadlá na Slovensku 1963 – 1971.

Odborný redaktor Mgr. Martin Timko ArtD.

Na príprave ročenky spolupracovali Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD., Viera Helbichová,  Mgr. Katarína Kunová,  Mgr. Zuzana Nemcová,  Mgr. Anna Zajacová (bibliografia)

Odborná spolupráca Mgr. Elena Blahová

Redigovala Mgr. Darina Peťková

Práce na počítačovom spracúvaní: Viera Helbichová

Grafický dizajn a dtp Nora Nosterská

3,49 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Základné publikácie
Rok vydania: 2013
Počet strán: 328
Rozmer: 150 x 210 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89369-63-8

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.