Tlačiť
Divadelný kalendár 2014

Malý divadelný kalendár 2014

Malý divadelný kalendár zachytáva dôležité udalosti a jubileá, ktoré očakávame v divadelnom svete v novom kalendárnom roku, ako aj výročia umelcov, ktorí nás už opustili. V roku 2014, kedy si pripomenieme 450 rokov od narodenia anglického dramatika Williama Shakespeara, je Malý divadelný kalendár vizuálne doplnený scénickými návrhmi slovenských scénografov k inscenáciám W. Shakespeara.

Zostavil: kolektív pracovníkov Divadelného ústavu  pod vedením Martina Timka

nepredajné €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Základné publikácie
Rok vydania: 2013
Rozmer: 148 x 210 mm,
Jazyk: slovenský

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.