Tlačiť
Iveta Škripková
Divadelná hra-be-ce-da
Tvorivé písanie s deťmi v divadle alebo ako sa pohrať s nudou

„Iveta Škripková je v divadelnom svete známa nielen ako riaditeľka Bábkového divadla na rázcestí, ale aj ako organizátorka festivalov, stretnutí divadelníkov, seminárov a iných spoločensko–divadelných podujatí, ale predovšetkým ako odborníčka na divadlo pre deti, o čom svedčí mnohoročná práca s deťmi, ktorá je pokračovaním a rozvíjaním divadelného zážitku.

Publikácia je zostavená ako výkladový slovník slov a termínov, ktoré sa dotýkajú divadla, jeho tvorcu i príjemcu, predovšetkým detí v teenagerskom veku. Ale univerzálnosť odborného výkladu rozširuje diapazón tých, ktorí budú knihu používať. Teda od materskej školy až po univerzitu.

 

Základným princípom knihy a napokon i práce Ivety Škripkovej s deťmi je hra a hravosť. Tento princíp predurčuje ochotu detského príjemcu ďalej rozširovať okruh svojho vzdelania z oblasti divadla. Kniha ponúka taký sortiment vedomostí, že po ich zvládnutí čitateľ môže ísť hravo študovať na VŠMU. Sympatický je aj kompozičný úmysel, pretože tvorivo pripája k definíciám jednotlivých pojmov veľký počet hier a cvičení na ich pochopenie, použitie a ďalšie rozvíjanie. Vlastný text často dopĺňa ukážkami z prác detí, ktoré jej dielne absolvovali. Publikácia Ivety Škripkovej Divadelná hra-be-ce-da je svojou nápaditosťou, metodickou vypracovanosťou, bohatým vzdelávacím materiálom patrí k vynikajúcim dielam  zasahujúcim do divadelnej poetiky, metodiky práce s deťmi, psychológie i sociológie.

 

Marta Žilková (úryvky z recenzentského posudku)

 

„Kniha Ivety Škripkovej prebúdza chuť hľadať a objavovať nové veci.

A ako abeceda: Čitateľ sa v nej veľmi ľahko a dobre orientuje. D ako divadlo:

Autorka po malých krôčikoch umožňuje čitateľovi spoznať základy divadelnej praxe, divadelnej terminológie, vysvetlí význam a poslanie tvorivého tímu, ale aj radových zamestnancov divadla. Veľmi jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom  ho zoznamuje s dejinami DIVADLA a drámy a predstaví niektorých významných svetových dramatikov. H ako hra: Už len čítať túto knihu je proces veľmi HRAvý. Čitateľ sa rád nechá autorkou zaviesť o tri kapitoly späť, aby si mohol získané informácie dať do nových súvislostí či objavovať v texte skryté pojmy alebo významy. Autorka tým nenápadne dosiahne, že sa človek zastaví, vráti, prečíta si časť textu znovu a lepšie si ho zapamätá. I ako inšpirácia: Divadelná hra-be-ce-da prekračuje hranice metodiky tvorivého písania. Môže okrem iného byť veľkou INŠPIRÁCIOU pri výučbe dramatickej výchovy ako takej, nielen takzvanej slovesnosti, a taktiež poskytuje cenné fakty z oblasti divadla, umenia a kultúry zoradené veľmi prehľadne a logicky. T ako talent: Mnoho ľudí si myslí, že nemá na písanie schopnosti, predpoklady. Som presvedčená, že každý, kto sa nechá viesť Divadelnou hra-be-ce-dou, objaví v sebe talent a bude prekvapený, čo všetko je schopný vymyslieť.“

 

Michaela Homolová (úryvky z recenzentského posudku)

 

Lektorovali Prof. PhDr. Marta Žilková, PhD., Mgr. Michaela Homolová

Grafický design © Martin Mistrík

Odborná redaktorka Jana Juráňová

Jazyková redaktorka Martina Borodovčáková

Ukážka z knihy na nahliadnutie TU.

 

 

 

8,30 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav Bratislava
Edícia: Teória v pohybe
Rok vydania: 2013
Počet strán: 113
Rozmer: 168 x 239 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89369-58-4

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.