Tlačiť
To by sa páčilo aj Erwinovi
5 obrazov o Divadelnom ústave Bratislava

Hraný dokument, reprezentujúci činnosť Divadelného ústavu (DÚ), vznikol pri príležitosti 50. výročia vzniku inštitúcie. Základné aktivity DÚ vyabstrahoval dramatik Viliam Klimáček do piatich krátkych dramatických obrazov, z ktorých divadelní režiséri Roman Polák, Viliam Klimáček, Ondrej Spišák, Svetozár Sprušanský a Sláva Daubnerová vytvorili päť štylizovaných divadelných scénok. Tie režisér Peter Kerekes nahrával už počas čítačiek a prvých aranžovačiek a zachytil tak práve tie pominuteľné okamihy procesu tvorby, ktoré v divadelnom diele zostávajú pred divákom ukryté. Každá scénka prezentovala inú formu – monodrámu, operu, bábkové divadlo, alternatívny happening a psychologickú minidrámu. Svojou rôznosťou vyjadrovali zlomok divadelných foriem, ktoré Divadelný ústav spracováva a archivuje.

Nepredajný prezentačný materiál obsahuje okrem DVD  filmu To by sa páčilo aj Erwinovi / 5 obrazov o Divadelnom ústave rozsiahly slovensko-anglický booklet s informáciami o Divadelnom ústave, jeho histórii a poslaní a informácie o tvorcoch dokumentárneho filmu. Film má anglické titulky.

nepredajné €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav Bratislava
Edícia: DVD, katalógy, brožúrky
Rok vydania: 2012
Počet strán: 17
Rozmer: 135 x 130 mm, DVD + booklet
Jazyk: slovenský, anglický
ISBN: 978-80-89369-52-2; SOZA 2128 001-9

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.