Tlačiť
Rudolf von Laban
Život pre tanec. Spomienky

Bratislavský rodák, tanečník, choreograf, pedagóg a tanečný teoretik Rudolf von Laban (1879 – 1958) je významnou reformátorskou osobnosťou tanca 20. storočia. Tanec ponímal a skúmal v jeho najširších súvislostiach, od kinetiky až po filozofiu. Je vynálezcom systému pohybového zápisu, ktorý sa po ňom nazýva Labanotation.

Laban nás vo svojich Spomienkach sprevádza rôznymi peripetiami až k vrcholu svojej umeleckej dráhy, keď sa stal riaditeľom baletu berlínskej Štátnej opery. Zároveň sa čitateľovi zdôveruje so svojím pohľadom na svet, život a umenie.

Úvod je z pera najpovolanejšej znalkyne Labanovho života, Valerie Preston-Dunlopovej, ktorá je autorkou doteraz najobsažnejšej monografie o ňom. Autorka spomína aj Labanovu ďalšiu životnú dráhu po emigrácii do Anglicka, keďže jeho autobiografia siaha iba do roku 1935. Približuje čitateľovi Labanovo bohaté, mnohostranné životné dielo, ktorého princípy sa využívajú i v súčasnosti a aj v oblasti mimo tanečného umenia.

Záverečná štúdia Miklósa Vojteka Bratislavské korene Rudolfa von Labana sa venuje raným rokom detstva a dospievania stráveným v rodnom meste.

Autor predstavuje kultúrne prostredie vtedajšej Bratislavy – osobnosti, zážitky a podnety, ktoré Labana nasmerovali k tomu, aby celý svoj život zasvätil tancu.

Popri Labanových grafických listoch je kniha aj inak bohato ilustrovaná. Okrem dobových pohľadníc predstavujúcich lokality, ktoré sa viažu k Labanovmu tunajšiemu pobytu, obsahuje aj súkromné rodinné fotografie. Prvýkrát sú zverejnené archívne úradné dokumenty viažuce sa k Labanovej osobe. Publikácia je vybavená tematizovanými prílohami, nechýba ani Labanov rodokmeň, ako ani dobová mapa mesta, pomocou ktorej sa čitateľ môže vybrať po bratislavských stopách nášho veľkého rodáka.

 

Ukážka z knihy na nahliadnutie TU.

ukončený predaj €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav Bratislava
Edícia: Svetové divadlo
Rok vydania: 2012
Počet strán: 227
Rozmer: 175 x 241 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89369-44-7

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.