Tlačiť
Emil Tomáš Bartko
Podoby slovenského tanečného umenia 1920 - 2010

Spoluatorka kapitoly Moderný a súčasný tanec Eva Gajdošova

 

Lektorovali doc. Marcela Grecmanova a Mgr. art. Miklos Vojtek, PhD.

Publikácia Podoby slovenského tanca je ambicióznou snahou zaznamenať históriu profesionálneho tanca na Slovensku v šírke všetkých žánrov a podôb od vzniku po súčasnosť.  Mapuje činnosť súborov, nezávislých telies, tanečných divadiel, zoskupení, projektov a festivalov.

Emil Bartko obsiahol počas svojho takmer päťdesiatročného pôsobenia v tanečnom umení  rôzne žánre  –  od ľudového cez moderný tanec až  po balet, kde pôsobil v rôznych tanečných profesiach – bol tanečníkom, pedagógom,  choreografom, tanečným teoretikom, porotcom, kritikom,  šéfom baletu.  Tanec na Slovensku spoznával z javiska aj z jeho zákulisia. Bol dramaturgom folklórnych festivalov, porotcom na prehliadkach amatérskeho moderného tanca, viedol baletný súbor, písal recenzie na tanečné diela a aj prednášky pre študentov tanca na VŠMU.  Publikácia je logickým vyústením rokmi nazbieraných  postrehov,  skúseností, recenzií, zážitkov a rozhovorov. V jej prvej časti sa venuje profesionálnemu tancu od jeho vzniku v rámci  baletu, folklóru, moderného a súčasného tanca, nezávislých projektov a festivalov, tanečného školstva. Druhú časť tvoria súpisy diel, choreografov, hudobných skladateľov, výtvarníkov atď.

Publikácia Podoby slovenského tanca dávajú podrobný obraz o histórii, vývoji a stave nášho tanca.  Stovky osobností a diel svedčia o tom, že slovenský profesionálny tanec zanechal takmer po sto rokoch výraznú stopu.

 

Mgr. Emil Tomáš Bartko, PhD.

(21. 7. 1945, Košice)

tanečný teoretik, kritik, tanečník, choreograf, pedagóg

Absolvoval štúdium na VŠMU v Bratislave (špecializácia tanečná

teória, dramaturgia a kritika, 1971). V roku 2003 obhájil dizertačnú

prácu z teórie a dejín tanca. Jeho profesionálne aktivity sú celoživotne

späté s tanečným umením – s baletom i ľudovým tancom, ktorému

sa venoval na všetkých úrovniach: ako tanečník, choreograf, pedagóg,

teoretik, kritik a riadiaci pracovník. Tancoval a spolupracoval

ako choreograf vo folklórnych súboroch Čarnica, Lúčnica, v Štátnom

súbore pre srbskú ľudovú kultúru v Bautzene (Nemecko). Pracoval

ako referent špecialista v bratislavskom Osvetovom ústave, redaktor

časopisu Hudba, spev, tanec, v rokoch 1972 – 1974 bol dramaturgom

SĽUK-u, umeleckým šéfom (1989 – 1995) a riaditeľom Baletu SND

(1996, 1999 – 2006). Od roku 1980 pôsobí ako pedagóg (dejiny a teória,

dramaturgia baletu, dramaturgia ľudových súborov, estetika

tanca) a docent Katedry tanečnej tvorby HATF VŠMU. Externe pôsobil

ako pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave a na Súkromnom

konzervatóriu v Nitre. Ako porotca pôsobil v celoštátnych baletných

a choreografických súťažiach, v medzinárodnej baletnej súťaži vo

Viedni i na celoslovenských prehliadkach a súťažiach folklórnych

súborov. Je autorom reprezentačných monografií Lúčnica (Tatran,

1978, Nadácia Lúčnica, 1998), Moderné tendencie v slovenskom tanečnom

umení 70. rokov (1979), Spoločné úsilie (Tatran, 1983), Jubileum Ďusa

Kubánku (SĽUK, 1998), Slovenské divadlo v XX. storočí – slovenský balet

(Veda, 1999), Balet SND 1920 2000, Balet SND 1920 2003 (SND),

Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK, 2000), Stručný slovník

tanečného umenia (rkp., VŠMU, 2004) a tiež autorom 662 menných

a 210 vecných hesiel zo slovenského a svetového tanečného umenia

do slovníkov a encyklopédií.

vypredané €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav Bratislava a Vysoká škola múzických umení Bratislava
Edícia: Slovenské divadlo
Rok vydania: 2011
Počet strán: 259
Rozmer: 170 x 245 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89369-40-9

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule
Christopher Balme
Úvod do divadelnej vedy

viac o titule
E-kniha Dráma 2017


viac o titule
Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu
Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.