Tlačiť
Stanislav Vrbka
Súborné dielo I.
(Kritiky divadelných inscenácií 1955 - 1969)

 

Stanislav Vrbka bol kritikom, pre ktorého systematická každodenná umeleckokritická činnosť nebola len zamestnaním, ale najmä nadosobným zameraním. Vo svojej divadelnokritickej činnosti spájal nevšedné odborné kvality – osobnostný kultúrny rozhľad, vnímanie zložitého umeleckého procesu v kontextoch a súvislostiach, zmysel pre opísanie detailu prchavého okamihu divadelnej inscenácie – s etickou osobnostnou a osobnou rovinou. Bol si vedomý hlbokej zodpovednosti voči umelcom

i čitateľom. Uvedomoval si, že kritika je činnosť, ktorá nemá reprízu, ale musí hovoriť presne a vecne nepokrivené slová o stave slovenskej divadelnej kultúry – o stave umeleckých súborov, slovenskej divadelnej réžie, herectva, aj o cestách slovenskej dramatickej literatúry. Vrbkove analytické prieniky v divadelných kritikách podávajú obraz o niekoľkých desaťročiach vývinu slovenského profesionálneho divadelníctva.

Môžu byť pre čitateľa aj zásadnou kultúrnou pamäťou, ktorá ponúka okrem detailnej analýzy aj syntetický pohľad, keď Vrbka hľadá východiská z bludných slepých ulíc a nekončiacich pohybov v kruhu bez nádeje na skutočný umelecký rozvoj.

Martin Timko

Stanislav Vrbka

22. marca 1934 v Košiciach - 1. decembra 1991 v Bratislave

 

Divadelný kritik, teatrológ a dramaturg.

Stanislav Vrbka bol jedným z prvých absolventov špecializovaného štúdia divadelnej vedy – dramaturgie na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení. Podstatnú časť svojho profesijného záujmu venoval predovšetkým divadelnej kritike. Po skončení školy sa stal redaktorom

časopisu Film a divadlo, niekoľko rokov ako redaktor pripravoval slovenskú časť v českých Divadelných novinách. Divadelné kritiky, články

a štúdie publikoval v denníkoch i v domácich a zahraničných odborných divadelných časopisoch.

Bol prvým riaditeľom slovenského Divadelného ústavu v Bratislave. Slovenské divadelníctvo prezentoval aj na európskom fóre. Ako odborný

vedecký pracovník vytvoril v 70. rokoch minulého storočia takmer všetky dôležité koncepcie a analýzy, ktoré priamo ovplyvňovali rozvoj slovenského

profesionálneho divadla. Autorsky pripravil desiatky hesiel o divadle a divadelných osobnostiach do Encyklopédie dramatických umení Slovenska. Zakladal Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov.

Martin Timko

 

Rozsiahla tvorba divadelného kritika Stanislava Vrbku nás inšpirovala rozdeliť jeho dielo na dva veľké celky, ktoré súvisia najmä s autorovým profesionálnym vývojom.

Prvý časový celok Súborného diela Stanislava Vrbku ohraničujú roky 1955 – 1969 a obsahuje tieto zväzky:

Kritiky divadelných inscenácií

Divadelné súvislosti

Osobnosti

Rozhlas, film a televízia

Kritika ako každodenná tvorba

 

Zväzky v druhom časovom celku od roku 1970 až do roku 1991 budú mať

podobnú štruktúru ako tie z prvého. Pribudne k nim však aj nový významný

zväzok – Interné hodnotenia divadelných inscenácií – mapujúci činnosť, ktorej sa kritik v danom období sústavne venoval. Sú to texty, ktoré doposiaľ neboli publikované a k odbornej a laickej verejnosti sa dostanú v knižnej podobe po prvý raz.

AKCIA 3,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav Bratislava
Edícia: Slovenské divadlo
Rok vydania: 2011
Počet strán: 576
Rozmer: 168 x 240 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský jazyk
ISBN: 978-80-89369-31-7

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.