Tlačiť
Miklós Vojtek
Terpsichora Istropolitana
(Tanec v Prešporku 18. storočia)

 

 

Čestné uznanie na 7. ročníku celoslovenskej súťaže Slovenská kronika 2012 v kategórii publikácia o kultúrnom dedičstve

Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2009

 

Terpsichora Istropolitana Miklósa Vojteka detailne odkrýva doteraz pomerne neznámu a neprebádanú oblasť – dejiny tanca v 18. storočí v Prešporku – slávne obdobie našej histórie, keď dnešná Bratislava patrila k významným politickým a kultúrnym oblastiam habsburského cisárstva. Terpsichora Istropolitana je mimoriadne významným a cenným dielom pre slovenskú kultúru i históriu, jeho  dosah sa premietne do poznania celkového umeleckého i spoločenského kontextu 18. storočia na našom území. Prináša nové poznatky o málo zmapovanom období dejín slovenského tanečného divadla 18. storočia nielen z národného, ale i teritoriálneho hľadiska.

Súčasťou knihy je bohatý ilustračný materiál, mnohostranne tematizované prílohy, registre a použitá literatúra, ktoré pomáhajú orientovať sa v jej obsahu.

Publikáciu lektorovali doc. PhDr. Anna Fischerová, PhD. a doc. Marcela Grecmanová.

12,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Slovenské divadlo
Rok vydania: 2009
Počet strán: 250
Rozmer: 170 x 245 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89369-04-1

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule
Christopher Balme
Úvod do divadelnej vedy

viac o titule
E-kniha Dráma 2017


viac o titule
Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu
Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.