Tlačiť
Igor Kovačević a kolektív
Beyond Everydayness Theatre Architecture in Central Europe

 

Nominácia na cenu v rámci PQ 2015 – Best Scenography Publication Award za publikáciu

 

 

Výpravná farebná publikácia v angličtine, ktorá popisuje vývoj divadelného priestoru v Strednej Európe, prináša výsledok spoločnej trojročnej práce viac než 35 expertov, historikov umenia, architektov, kurátorov a teoretikov, ktorí sa zaoberali stredoeurópskymi historickými, politickými a kultúrnymi vzťahmi od 16. storočia až po súčasnosť.

 

Publikácia prezentuje detailné informácie o histórii 73 najdôležitejších divadelných stavieb z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska, Slovenska a Slovinska. Každý text sprevádza bohatá fotografická dokumentácia, reprodukcia historických materiálov a základné architektonické plány (pôdorys a rez).

 

Publikácia je uvádzaná staťami, ktoré čitateľa uvedú do historických súvislostí v každej zo šiestich prezentovaných krajín a schematickým prehľadom vývoja divadelného priestoru. Historické epochy sú prezentované mapkami s vyznačením hraníc krajín v danej dobe a zoznamom najdôležitejších historických udalostí.

 

V závere knihy sú prezentované 4 fenomény úzko súvisiace s témou knihy- divadlá pod šírym nebom, architektonické súťaže, kultúrne domy a alternatívne divadelné priestory. Úplný záver potom tvorí šesť rozhovorov s ľuďmi rôznych profesií na tému budúcnosť divadelného priestoru.

 

The publication Beyond Everydayness – Theatre Architecture in Central Europe is a collective volume of more than 35 theatre historians, architects, curators and art theorists, who uncover historical, political and cultural relations in the development of theatre architecture of the Central European region from the XVI. century till present days.

The book presents detailed information about the history of 73 of the most important theatre buildings in six countries of the Central Europe: Austria, the Czech Republic, Poland, Hungary, Slovakia and Slovenia. Each text is accompanied by rich photographic documentation and building ground plans and sections having an unified pattern that facilitates their mutual comparison.

Theatre architecture is recorded in the book as a characteristic component of human culture and as a specific building type which, apart from often being itself a unique and artistically valuable structure, also creates space for another kind of art – theatre art.

The appearance of the theatres was shaped, apart from the aesthetic standards of the day, also by social, political, artistic and technical influences. Some of these were a manifestation of world-wide development; others represent a specific phenomena in the Central European region – in a specific country or town.

The selection of buildings follows the features specific for diverse historical periods. These features are outlined in nine more closely or more freely defined themes, which are anchored in time and in a certain way characterize the given periods.

The nine basic themes are supplemented by four extensive appendices focusing on phenomena that accompanied the theatre architecture or represent specific phenomena outside of the ‘main current’ of the development of official theatre buildings. The stories of the individual theatres are set into a broader context in six historical introductions.

One expert architecture photographer (selected in a competition) to take contemporary pictures of all 73 theatres in the book. The aim was to present the contemporary state of each building on one hand and to give the publication unique and unified visual appearance.

The whole book was written by more than 30 authors from all participating countries (plus Austria).

70,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Národné divadlo Praha
Edícia: Svetové divadlo
Rok vydania: 2010
Počet strán: 608
Rozmer: 236 x 350 mm, pevná väzba
Jazyk: anglický
ISBN: 978-80-7258-364-5

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule
Christopher Balme
Úvod do divadelnej vedy

viac o titule
E-kniha Dráma 2017


viac o titule
Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu
Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.