Tlačiť
Ivo Svetina a kolektív
OCCUPYING SPACES
Experimental Theatre in Central Europe 1950-2010

OCCUPYING SPACES

EXPERIMENTAL THEATRE IN CENTRAL EUROPE

1950–2010

27. a 29. októbra 2009 sa konalo v Ľubľane sympózium ako súčasť projektu TACE, venované experimentálnemu divadlu v rokoch 1945 až 2000. Pozornosť sa venovala priestorom používaných experimentálnym divadlom, či skôr zaberaním nedivadelných priestorov, teda ich urbanizovaním a socializovaním. Sympózia sa zúčastnili prispievatelia zo všetkých piatich participujúcich krajín. Dokumenty v tejto publikácii sú zozbierané z príspevkov čítaných na sympóziu.

Kniha Occupying spaces je výsledkom úspešnej spolupráce medzi odborníkmi, koordinátormi a inštitúciami z piatich krajín: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.

 

 

As part of the TACE project, a symposium was held between 27 and 29 October 2009 in Ljubljana, dedicated to the experimental theatre between 1945 and 2000,

with a special focus on the spaces occupied by experimental theatres, or

rather, the “occupying” of non-theatrical spaces, thus urbanising and socialising

them. Contributors from all five participating countries took part.

The papers in this publication are based and developed on those read at the symposium.

 

 

The book Occupying Spaces is the result of successful cooperation between experts, co-ordinators and institutions from five countries. We should mention at least authors of contributed articles:

-        Czech Republic: Tatjana Lazorčáková, Vladimír Just and Tomáš Žižka, mamapapa o.s. (a civic association);

-          Hungary: Judit Csanádi, Borbála Szalai and István Nánay;

-          Poland: Joanna Ostrowska and Juliusz Tyszka;

-          Slovakia: Oleg Dlouhý, Maja Hriešik, Juraj Šebesta and Anna Grusková;

-          Slovenia: Tomaž Toporišič, Primož Jesenko, Barbara Orel and Ivo Svetina.

35,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: National Theatre Museum of Slovenia, Ljubljana
Edícia: Svetové divadlo
Rok vydania: 2010
Počet strán: 592
Rozmer: 170 x 240 mm, brožovaná väzba
Jazyk: anglický
ISBN: 978-961-6860-01-7

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 



Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.