Tlačiť
Divadelný ústav 1961 - 2011

 

Publikácia pri príležitosti päťdesiateho výročia od založenia Divadelného ústavu Bratislava dokumentuje všetky

obdobia vývoja tejto inštitúcie so zameraním na jednotlivé významné dekády, vývin archívu a dokumentácie,

edičnú tvorbu, ako ďalšie aktivity. Rozhovory s bývalými riaditeľmi a výpovede „pamätníkov“ prinesú

doteraz často neznáme udalosti a fakty z histórie ústavu, ako i zaujímavosti zo zákulisia práce v tejto modernej

profesionálnej inštitúcii. Prehľadné súpisy (zamestnancov, oddelení, publikácií, výstavných projektov, ocenení...)

pomôžu k plastickému obrazu jedinečnosti a dôležitosti činnosti Divadelného ústavu v Bratislave.

10,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav Bratislava
Edícia: Slovenské divadlo
Rok vydania: 2011
Počet strán: 343
Rozmer: 220 x 210 mm, brožovaná väzba
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89369-33-1

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.