Tlačiť
Ivan Stodola
Súborné dramatické dielo III.
Tretí a posledný zväzok rozsiahleho vydavateľského projektu editora Jána Sládečka Ivan Stodola: Súborné dramatické dielo je zložený z niekoľkých blokov: Popri ďalších divadelných hrách či iných variantoch materiálov už uverejnených v predchádzajúcich dieloch tu nájdeme aj Stodolove texty publicistické či rozhovory s dramatikom z rôznych období jeho života. Významnou časťou zväzku je obsiahla štúdia z pera popredného slovenského teatrológa prof. Júliusa Pašteku, ktorá erudovane aj čitateľsky príťažlivo komentuje osobnosť MUDr. Ivana Stodolu nielen ako dramatika, ale aj ako popredného slovenského lekára,a hlavne charakterného, statočného človeka, ktorého bytostný humanizmus nezlomili ani roky strávené v komunistickom väzení 50. rokov.

18,00 €

Ďalšie detaily:
Vydavateľ: Divadelný ústav Bratislava
Edícia: Slovenská dráma
Rok vydania: 2010
Počet strán: 1063
Rozmer: 170 x 242 mm, pevná väzba,
Jazyk: slovenský jazyk
ISBN: 978-80-89369-20-1

Objednávka publikácie

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487 405

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487 400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Blaho Uhlár a DISK
Hry

viac o titule
Eva Kyselová
Jedna republika - jedno divadlo?
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992
viac o titule
Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe


viac o titule
Markus Thiel
Edita Gruberová
Spev je môj dar
viac o titule
Kolektív autorov
Dejiny slovenského divadla I.

viac o titule
Ján Jaborník
Historik, teoretik a kritik divadla

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.