Seminár mladej kritiky na festivale Nová dráma/New Drama 2019

Termín: 4. – 9. máj 2019

Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých, filozofických a filologických fakúlt na Slovensku a v Česku. Študenti sa pod odborným vedením českého divadelného kritika Vladimíra Mikulku budú venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu festivalu. Spolu s analýzami sa budú zaoberať aj širšou problematikou umeleckej kritiky a publicistiky. Účastníci seminára sú zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese lenka.cepkova@theatre.sk
Súčasťou prihlášky je krátky životopis a akákoľvek recenzia alebo kritika z oblasti divadla.

Uzávierka prihlášok: 8. apríla 2019. Počet účastníkov je obmedzený.
Účastníci seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia.

Mimobratislavským účastníkom festival uhradí ubytovanie a cestovné náklady.

„Pri každej snahe o porozumenie (a následne aj hodnotenie) divadelného predstavenia je zásadné nájsť alebo aspoň poctivo hľadať to skutočne podstatné, skúsiť aj cez prípadnú penu uvidieť niečo ako pevné jadro. Súčasné divadlo sa nachádza v situácii, kedy prakticky neexistujú žiadne univerzálne platné normy či šablóny, o ktoré by sa bolo možné bezpečne oprieť, čo z hľadania pevného jadra robí veľmi dôležitú a samozrejme aj komplikovanú úlohu. Dá sa to však vidieť aj optimisticky: z rovnakých dôvodov sľubuje tento typ pátrania celkom slušnú dávku dobrodružstva.“

Vladimír Mikulka

 

V. MikulkaVladimír Mikulka (1965)

je divadelný kritik. Vyštudoval ČVUT FEL (odbor Mikroelektronika) a Divadelnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (absolvoval v roku 1988 diplomovou prácou o dramatickej tvorbe Karla Steigerwalda v rokoch 1981 – 1990, publikovala ju Divadelná revue). V rokoch 1999 – 2011 bol redaktorom Divadelních novin, v ktorých roku 2010 založil a do roku 2011 viedol internetový portál iDN. Od roku 2011 pracuje ako redaktor časopisu Svět a divadlo. V roku 2012 spoluzaložil internetový portál Nadivadlo, do ktorého dodnes pravidelne prispieva. Písal pre viacero novín a periodík, okrem Divadelních novin a Světa a divadla tiež pre Divadelní revue, Revolver Revue, Respektu alebo Lidové noviny. V súčasnosti spolupracuje s Českým rozhlasom a píše do Denníku N. Od roku 1998 pracuje v Institutu umění – Divadelnom ústave na oddelení bibliografie/zahraničné divadelné periodiká. Príležitostne vedie kritické semináre, napríklad na festivaloch Cirkopolis či Mimefest. Od roku 2019 bude viesť kritický seminár na Katedre teórie a kritiky DAMU.

A
A
A