Au bord – au centre / Na okraji – v centre

Prezentácia slovenskej drámy a divadla ako sprievodné podujatie LIVRE PARIS 2019 prinesie zaujímavé stretnutia umelcov a teoretikov, český a slovenský kultúrny dialóg, ale aj interkultúrne umelecké presahy a diskusiu o kultúrnych vplyvoch na formovanie mesta, o jeho dejinách a vplyve jazykov na búranie pomyselných hraníc.

V slovenskom a francúzskom jazyku, so simultánnym tlmočením.

České centrum Paríž / Centre tchèque de Paris
18 rue Bonaparte
75006 Paris

Viac informácií o programe nájdete v dokumente AU BORD – AU CENTRE / NA OKRAJI – V CENTRE leták.pdf AU BORD – AU CENTRE / NA OKRAJI – V CENTRE bulletin.pdf

 

Centre tchèque de Paris http://paris.czechcentres.cz/

Centre tcheque de Paris

Ambassade de la République slovaque à Paris https://www.mzv.sk/web/pariz-fr

Ambassade de la République slovaque à Paris

Institut Slovaque de Paris https://www.mzv.sk/web/siparis-fr

Institut Slovaque de Paris

Le Centre d'information littéraire, organisateur de la présentation de la littérature slovaque au LIVRE PARIS 2019 dans le cadre BRATISLAVA - la Ville invitée.

Le Centre d'information littéraire fut créé par le Ministère de la culture de la République slovaque (1995) avec l'intention de suivre, documenter et promouvoir la littérature slovaque en Slovaquie et à l'étranger. http://www.litcentrum.sk/

L'Institut du théâtre est un organisme d'administration centrale créé par le Ministère de la culture de la République slovaque. http://www.culture.gov.sk/
 MK SR

Divadlený ústav

Maison d'Europe et d'Orient - pôle culturel européen http://www.sildav.orghttps://www.sildav.org/component/content/article/519

A
A
A