Výzva na prihlásenie na festival detských divadiel

18. ročník Medzinárodného festivalu detských divadiel Banja Luka 2019 sa uskutoční od 6. do 10. októbra 2019.

Organizátori festivalu vyzývajú všetkých záujemcov, aby sa prihlásili so svojou najlepšou hrou do 15. mája 2019.

Na účasť vo výbere predstavení pozvaných do hlavného súťažného festivalového programu je nutné zaslať:

 • vyplnenú prihlášku;
 • záznam predstavenia;
 • 5 fotografií;
 • anotáciu hry;
 • technické požiadavky.

Prihlášky, prosím, posielajte na adresu divadla:

Children's Theater of Republic of Srpska
Djure Danicica Street, No. 1
78000 Banja Luka
Republic of Srpska
Bosnia and Herzegovina 

alebo na e-mail:  festival.dprs@gmail.com 

Organizátor festivalu hradí v plnej výške ubytovanie s plnou penziou na tri dni až pre 12 osôb. Cestovné náklady si hradia pozvané divadlá.

Medzinárodný festival detských divadiel Banja Luka 2019 je súťažný a inscenácie sú posudzované členmi medzinárodnej odbornej poroty, ktorá udeľuje nasledujúce ocenenia:

 • Grand Prix za najlepšiu inscenáciu (finančné ocenenie vo výške 1 000 €)
 • cena za najlepšiu réžiu;
 • cena za najlepšiu výpravu a kostýmy;
 • cena za najlepšiu hudbu ;
 • päť rovnocenných hereckých cien;
 • špeciálna festivalová cena.

Ďalšie informácie získate na telefónnom čísle: +387 51 215 991, +387 51 232 838 alebo prostredníctvom e-mailu: festival.dprs@gmail.com

A
A
A